TARTSÁTOK SZEMETEKET IZRAELEN

Szerző andre | 2020. január 4. szombat

2011. február 4.

Jézus:

Milyen soká lesz? Figyeljétek Izraelt. Az a központ. Ha figyelitek Izraelt, tudni fogjátok az időt. Nem pontosan, de látni fogjátok, hogyan közeleg: minél nagyobb veszedelem jön Izraelre, azt jelenti, hogy közelebb az idő.

Szeretem Izraelt és Jeruzsálemet. Véremet ontottam, megváltottam a világot és feltámadtam a halálból. Ez egy lepecsételt város, az én véremmel és a Szentlélekkel van lepecsételve. Ez több mint földrajz; szeretem a zsidó embereket. Ők az én népem. De a zsidók szája nem nyílik hívásomra, hogy: „Jézus, a mi Messiásunk”. Ezeket a szavakat szeretem hallani mindenki ajakáról. De a legnagyobb öröm számomra, ha ez egy zsidó szájából hangzik el és Izrael ajkairól. Ez szívem legmélyebb reménysége.

Megjegyzés: Ezekben a sugallatokban Izrael központi helyet kap, mind az események

Keretében, mind pedig Jézus szívében.

Mária:

Izrael egyik leánya vagyok, és azt álmodtam, hogy Izrael összegyűlik majd a Messiás körül, akitől oly sokat vártak. De aztán mit tapasztaltam? Láttam, hogy Izrael elutasítja Fiamat, és „hamis Messiásnak” nevezi. Elutasítják tanításait és keresztre szegezik őt. De ez csak az első fájdalmam volt Izrael leányaként. Mikor a halálból való feltámadása után az apostolok hirdetni kezdték tanításait, új remény éledt bennem. Talán most elfogadja Izrael a Fiamat, mint Messiást. Ehelyett meg kellett tapasztalnom a második elutasítást.

Az én saját népen nem fogadta Őt el, mint Messiást. Kétszeresen összetört a szívem. Kétszeresen utasították el Jézust, mint Messiást. De harmadszor ez nem fog megtörténni. Örömmel várom a napot, amikor egész Izrael hirdeti majd, hogy Fiam a Messiás.

A legnagyobb sötétség pillanata egyben az a pillanat is, amely megelőzi a legnagyobb világosságot. Amikor úgy látszik, hogy Izraelnek vége, akkor fogom megmenteni, és mindnyájan hirdetik majd, hogy Jézus a Messiás. Most kinyilvánítottam szívem legmélyebb fájdalmát.

Megjegyzés: Mária kétszeres fájdalma egy ígéretet vált ki, hogy ezúttal az eredmény más lesz. Mikor Izraelben a sötétség tetőpontjára hág, Mária éppen akkor fogja megmenteni Izraelt.

Megjegyzések

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.