Nossa Senhora do Socorro/SE, 2013. április 2-án

Szerző andre | 2020. január 2. csütörtök

Drága gyermekek, az Én Jézusom veletek van még akkor is, ha nem látjátok Őt. Bízzatok Benne, aki látja mindazt, ami rejtve van, és név szerint ismer benneteket. Ti az Úrhoz tartozok. Ti a világban vagytok, de nem e világból vagytok. Nyissátok meg a szíveteket és mindenben kövessétek az Ő példáját. Ne álljatok karba tett kézzel. A legjobbat adjátok magatokból ennek a küldetésnek, amellyel az Úr megbízott benneteket. Ne fogjátok vissza magatokat. Szükségem van rátok. Imádkozzatok. Csak az imán keresztül tudjátok megérteni felhívásaimat. Én ismerem a nehézségeiteket és könyörögni fogok Fiamhoz értetek. Ti most egy nagy lelki zűrzavar jövője felé haladtok. Sokan, akik nem buzgó hitűek, közömbösek lesznek. Határozatok születnek és nagy lesz a lázadás. Nehéz napok jönnek Fiam Egyházára. Ha nehéznek érzitek a keresztet, keressetek erőt Jézusban. Az Ő szava vezetni fog benneteket. Az Eukarisztiában való Jelenléte meg fog erősíteni benneteket. Ne féljetek. Amikor minden elveszettnek látszik, akkor fog Isten győzelme hozzátok érkezni. Bátran és örömmel menjetek előre. Én a ti Édesanyátok vagyok és szeretlek benneteket. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Szerző andre | 2020. január 2. csütörtök

2013.03.02 20:24

Kedves gyermekek, térjetek vissza Jézushoz. Ő a ti mindenetek, és csakis Őbenne van a ti üdvösségetek. Bízzatok Benne, aki látja mindazt, ami rejtve van, és mindnyájatokat név szerint ismer.

Mikor súlyosnak érzitek a keresztet, hívjátok Jézust. Bátran nézzetek szembe a kihívásokkal, és győzedelmeskedni fogtok. Nehéz napok várnak az emberiségre. Ez a nagy és fájdalmas megpróbáltatások ideje. Imádkozzatok. Szakadatlanul imádkozzatok. A nagy hajó (az Egyház) eddig még soha nem látott viharba kerül. Ellenségei bekerítik, és sokan elhagyják majd. A háló ki lesz vetve, de kihasad, és sok fontos hal elmenekül. Számotokra Jézus az Út, az Igazság, és az Élet. Higgyetek hatalmában rendületlenül, és végül minden jóra fordul majd. Ne torpanjatok meg. Félelem nélkül haladjatok előre. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Szerző andre | 2020. január 1. szerda
Jennifer, Római katolikus aki az ezredfordulótól kezdve kap üzeneteket Jézustól és a Szűzanyától, ő az USA- ban Minnesota államban él. Egy rövid decemberi üzenetet kapott Jézustól :
Az üzenet teljes szövege angolul: My child, I say to My children that mankind relies too much upon himself and it is there that you become the victim of your own sinfulness. Heed to the Commandments My children for they are your entrance into the kingdom.

I weep today My children but it is those who are failing to heed to My warnings that will weep tomorrow. The winds of spring will turn into the rising dust of summer as the world will begin to look more like a desert.

Before mankind is able to change the calendar of this time you will have witnessed the financial collapse. It is only those who heed to My warnings that will be prepared. The North will attack the South as the two Koreas become at war with each other.

Jerusalem will shake, America will fall and Russia will unite with China to become Dictators of the new world. I plead in warnings of love and mercy for I am Jesus and the hand of justice is soon to prevail.
Az üzenet fordítása: Drága gyermekem én azt mondom gyermekeimnek, hogy az emberiség túlságosan bízik önmagában s emiatt van az hogy az ember a saját bűneinek áldozatává válik. Az én gyermekeim és te is tartsátok be parancsolataimat, hogy beléphessetek a Királyságba. Gyermekeim én ma azokért sírok és könnyezek, akik nem hajlandóak figyelmet fordítani azokra a figyelmeztetéseimre, amelyek miatt sírni fognak holnap. Ahogy a tavaszi szél átfordul a forró, meleg nyárba,úgy fog a világ egyre jobban kinézni úgy mint a sivatag. Mielőtt az emberiség képes lesz megváltozni, eme naptári időszakokban szemtanúja leszel a gazdasági összeomlásnak.Csak azok fognak készen állni erre, akik betartják parancsolataimat. Észak meg fogja támadni Délt, mivel a két Korea háborúba fog állni egymással. Jeruzsálem meg fog rázkódni,Amerika össze fog omlani és Oroszország Kínával egyesülni fog, hogy az Új Világrend Diktátorai eljöjjenek. Ígérem nektek, hogy a figyelmeztetések, amelyek szeretetből és irgalomból fognak jönni, azért hogy tudjátok, hogy Én vagyok Jézus, valamit az igazságszolgáltatás hamarosan győzedelmeskedni fog.
http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/jennifer/2012/05/final-message.aspx

Szerző andre | 2020. január 1. szerda

Pedro Regis üzenete a Szűzanyától, 2015 január 1:
Drága Gyermekek! Én a Béke Királynője vagyok. Kérlek benneteket hogy tartsatok ki a hitetek fényében. Ne féljetek a holnaptól. Az Isten tart mindent ellenőrzése alatt. Ismerem szükségleteiteket s ez ne tartson vissza benneteket. én a ti Édesanyátok vagyok és én mindig mellettetek állok.Ti most a nagy megpróbáltatások idejét élitek.A hívőkre nagyon nehéz napok jönnek.Isten házában nagy lesz a zűrzavar és sok ember hite meg fog
rázkódni.Higgy és Bízz Jézusban Az ember gyengeségében el fog esni de Jézus a jó pásztor aki szereti a bárányait. Azok akik Jézusra hallgatnak erőt és bátorságot fognak kapni. Ne légy bátortalan! Azt szeretném mondani hogy te egy nagyon fontos eszköze vagy terveim beteljesülésében.Add a legjobbakat magadból és Isten nagylelkűen fizetni fog neked érte.Ismerem a szükségleteidet és én Jézus elé viszem őket.
Ezt az üzenetet hoztam el ma a szentháromság nevében.Köszönöm, hogy követed hívásom 4 Megáldalak benneteket az Atya a fiú és a szentlélek nevében. Amen.

http://www.apelosurgentes.com.br/mensagens_ing.php

Szerző andre | 2019. december 31. kedd

3799. Miasszonyunk Üzenete Pinhao/SE, 2013. március 31 – én

Drága gyermekek, ne éljetek elkülönülve Fiamtól, Jézustól. Ő, a ti Utatok; Rajta keresztül kerültök megmentésre. Ő, az Atya teljes Igazsága; az Ő szavaiban üdvösségre találtok. Ő az Élet. Benne találjátok meg az örök boldogságot. Úgy éljétek ezt az életet, hogy követitek azon Egyetlen példáját, aki a ti Mindenetek. Én semmire sem akarlak kötelezni benneteket, de ez a megfelelő pillanat megtérésetekre.  Fogadjátok el felkéréseimet. Éljétek és tegyetek tanúságot üzeneteimről. Én a ti Édesanyátok vagyok és azért jöttem a Mennyből, hogy elmondjam nektek, hogy ti az Úrhoz tartoztok. Térjetek gyorsan vissza Hozzá. Amit ma meg kell tennetek, ne halasszátok holnapra. Nehéz napok jönnek az emberiség számára. Az emberek eltávolodtak a Teremtőtől és az emberiség egy nagy szakadék felé halad. Egy háború fog bekövetkezni. A katonák reverendát fognak viselni. Szenvedek mindazért, ami rátok vár. Hajtsátok imára térdeteket. Ne csüggedjetek el. Higgyetek Isten Hatalmában. Ő a ti oldalatokon áll. Bízzatok Benne és győzedelmeskedni fogtok. Félelem nélkül menjetek előre. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Szerző andre | 2019. december 30. hétfő

Drága gyermekeim!
A hírekben is láthatjátok, hogy közel 6 ezer ember halt meg Afrikában Ebola vírusban,mivel nem kapták meg ennek a vírusnak a helyes gyógymódját, és az elszigeteltséget. Egy kevés vírust is sikerült behozni Amerikába.Ezeket az embereket meg lehetne menteni, de mindig ott van egy fejlemény hogy újra kezdődjön.Ebola, az a betegség, amit nem lehet levegőből megkapni de testi érintkezéssel igen.Az AIDS és az Ebola mint laboratóriumokban kikísérletezett vírusok, amelyek azt a célt szolgálják, hogy csökkentsék a Föld népességet 500 millió főre. Ezt a tervet a sátán ihlette, s ő az egy- világrend embereit használja fel erre a célra,hogy ezzel a vírussal egy világméretű járványt indítsanak el. Az Ebola vírust át lehet alakítani úgy, hogy szétterjedjen a levegőben, s így ezáltal ez a vírus ragályossá veszélyessé és halálossá fog válni.Mivel ezt az újfajta vírust már kifejlesztették,cemo trail eljárás által lesz szétszórva ( lsd. cemo trail repülő csíkok mint most vannak).

Amikor ezt a vírust elkezd terjedni híveimet figyelmeztetni fogom,mivel menedékhelyeimen látni fogtok egy fényes keresztet, és egy gyógyító forrást, amely bárkit képes lesz meggyógyítani ebből a betegségből.Amikor életetek a világméretű éhség,bankrendszeretek összeomlása, a világméretű újfajta Ebola vírus, és a testbe ültetett microchip fogja fenyegetni, híveimet figyelmeztetni fogom amikor eljön az idő, hogy menedékhelyeimmel megvédjem a testeteket és a lelketeket.Ezeket a menedékhelyeket meg fogjátok találni Édesanyám jelenési helyein,én és Édesanyám kegyhelyein, kolostorokban,valamint szent helyeken és barlangokban.Őrangyalaitok vezetni fognak benneteket, A menedékhelyekről gondoskodni fogok és védelmezni fogom őket.

http://www.johnleary.com/index.php/2014/08/?cat=3&order=ASC

Szerző andre | 2019. december 30. hétfő

3798. Miasszonyunk üzenete 2013. március 30 –án

Drága gyermekek, bátorság. Ne csüggedjetek el. A győzelem mindenkor az Úré. Bízzatok Benne, aki látja mindazt, ami rejtve van, és név szerint ismer benneteket. Arra kérlek titeket, hogy gondoskodjatok arról, hogy hitetek lángja égve maradjon. Keressetek erőt az Eukarisztiában és Fiam, Jézus, szavaiban. Amikor gyengének érzitek magatokat, akkor Jézust hívjátok. Ő a ti Mindenetek és csak Őbenne van a szabadulásotok és üdvösségetek. Én vagyok a ti Szomorú Édesanyátok. Szenvedek mindazért, ami rátok vár. Ti a nagy megpróbáltatás jövője felé haladtok. Imádkozzatok. Én segíteni akarok nektek, de nektek meg kell nyitnotok a szíveteket. Tudom, hogy szabad akaratotok van, de mindenekfölött tegyétek az Úr akaratát, haladjatok tovább azon az úton, melyet megmutattam nektek. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Szerző andre | 2019. december 29. vasárnap
2008.08.29 20:47

 

Drága gyermekeim, térdeljetek le és imádkozzatok Fiam Egyházáért! Akinek Péternek kellene lennie, Júdássá válik. Ő megnyitja majd a kapukat az ellenség előtt, és szenvedést hoz a hívő férfiakra és nőkre.

Szerző andre | 2019. december 29. vasárnap

3797. Miasszonyunk Üzenete 2013. március 29 –én

Drága gyermekek, adjátok át magatokat Jézusnak. Ő a ti Egyetlen és Igaz Megváltótok. Az Ő kereszten való szeretetteljes áldozata megnyitotta a Mennyországot számotokra. Beteljesedett: nincs más út az ember számára. Egyedül csak Fiam, Jézus által nyerhetitek el a Mennyországot. Tegyetek meg minden erőfeszítést. Ne álljatok karba tett kézzel. Éljetek kegyelmi állapotban és minden tekintetben kövessétek Fiam, Jézus, példáját. A Kálvária szomorú lesz a hívő nők és férfiak számára. Az ellenség kenyere, csak egy egyszerű kenyér. Jézusom jelenlétét, a Testet, Lelket és Istenséget egyedül csak az Ő Egyházában, az Eukarisztiában találjátok. Legyetek éberek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Megszentelő Mária hívása Isten népéhez.

Szerző andre | 2019. december 1. vasárnap
Gyerekeim, nagyon szomorú vagyok, hogy olyan sok családot és háztartást látok, amelyek elhanyagolnak a technológia miatt az utolsó  időkben!

2019. DECEMBER 1.

Megszentelő Mária hívása Isten népéhez.

Szeretett gyermekeim, az Úr békéje legyen mindenkivel, és szerelmem és anyám védelme  kísérjen örökké.
Kicsinyeim, sok tűzgolyó esik be a világba, de ne ess pánikba, amikor ez megtörténik. Csak imádkoznod kell és dicsérned kell Isten dicsőségét. A Szent Rózsafüzér ereje nagy segítséget nyújt számodra a megtisztulás napjaiban; ha hittel imádkozod a rózsafüzért, fiam békéjét adom nektek, és minden elviselhetőbb lesz; a legnagyobb védelmed  a közelítő események előtt a rózsafüzér imádság és az Atya Istennek való dicséret lesz.

Sok nemzet gonoszságai és bűnei miatt eltünik a földről, az isteni beavatkozás sürgető; mivel a bűn és a gonoszság fokozódott, és ha a tisztítás nem történik meg gyorsan, akkor az emberiség manapság megsemmisíti a Teremtést.
Ez az emberiség egyre távolabb helyezkedik el Istentől, az erkölcsi, társadalmi és szellemi értékek hanyatlanak,  a bűn és a gonoszság elérte korlátját. Isten teremtése már nem képes annyira felháborodni: a mai ember bűne destabilizálja a teremtett dolgok egyensúlyát és harmóniáját; a teremtés minden eleme hamarosan lázadni fog ezzel a hálátlan és bűnös generációval szemben.

Lelkek milliói eltűnnek az isteni igazságosság hatalmas ütemében, és a túlnyomó többség örökre elvész. Segíts nekem kisgyermekeimnek imáiddal, böjtjeivel és bűnbánásaiddal, oly sok lélek megmentésében, amelyek ezen a világon járnak Isten törvénye nélkül! Még soha nem láttak ennyi elveszett lelket. Ennek a nemzedéknek a bűnével és gonoszságával a pokol  tele van.

Gyerekeim, nagy szomorúságom van, amikor olyan sok családot és otthont látok, amelyeket elvesztek az utóbbi idők legújabb technológiája révén; Milyen fájdalmat érzek anyám szívében, oly sok kis gyerekemmel, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor felkelnek, és lefeküdnek, elmerülnek a világ technológiájában! Nem pihennek és nem osztoznak a családban, és a legszomorúbb, nincs idejük Istenre és imára. A technológia istene ezeket a családokat örök kárhozatra fogja vinni. A világ munkája, technológiája és gondjai ellopják a párbeszédet és az ima tereit az otthonokban. Sok szülő adta gyermekeit a technológia istenének; Gyerekeim már korán bevezetésre kerülnek a technológia világába, és gyorsabban megtanulják használni a mobiltelefont, a televíziót vagy a számítógépet, mint beszélni.
A szülők, ismét hozzátok fordulok, hogy tisztában legyetek azzal, amit gyermekeitek látnak, játszanak és hallgatnak!
Vannak olyan televíziós műsorok, amelyek ártalmatlannak tűnnek, de nem azok; Számos rajzfilmet a nemi ideológiával programoztak, és megtanítják kicsiknek, hogy nem létezik szex, hogy a fiúk úgy viselkedhetnek, mint a lányok, a lányok, mint a fiúk. Vannak más gyermekprogramok is, amelyek az okkult oktatására irányulnak, vagy gyermekeket lázadáshoz, erőszakhoz vagy szexhez vezetnek. A szülők, ne legyetek  olyan engedékenyek gyermekeik nevelésében, mert kényeztetések miatt sok sodródó ház és sok család örökre elveszett. Gondolj vissza a szüleidre, így nem kell megbánnod holnapot! Vedd fel családtagként a rózsafüzér imáját, hagyj időt az imádságra és a párbeszédre otthonaidban; Ellenőrizd a technológia használatát és tanítsd meg gyermekeinek erkölcsi, társadalmi és szellemi értékeket.

Imádkozzatok, beszélj és hallgass tovább kicsinyeimre, szívemből kérlek, szülők!
Szeret téged, anyád,a Megszentelő Mária.

Hívásomat és üzeneteimet tedd ismertté kedves gyermekeim számára.

A fatimai Miasszonyunk sürgős felhívása gyermekeihez és a pápához.

Szerző andre | 2019. november 26. kedd


2019. NOVEMBER 25: 1: 55 P.M.

A fatimai Miasszonyunk sürgős felhívása gyermekeihez és a pápához.
Üzenet Enochnak.

A gonoszság napjai már épp megkezdődnek; legyetek lelkileg felkészültek.

“Kicsinyeim Uram békéje legyen veletek és Édesanyai védelmem kísérjen titeket.

Gyermekeim a gonoszság napjai már megkezdődnek; legyetek erre lelkileg felkészültek, így megbirkózhattok így semmi és senki nem árthat nektek. Az aggodalom és a kétségbeesés hamarosan elragadja az emberiséget; a nagy próbák közelegnek, ahol egyik követ a másikat, amik a béke és a nyugalom vesztét okozzák. A polgári lázadások és demonstrációk később fokozódnak a társadalmi igazságtalanságok és a korrupt kormányzás miatt sok nemzetben; anarchia és vandalizmus sok nemzetet magával ragadnak, sok uralkodó elbukik másokat meg száműznek.

A tiltakozás hangjai nem állnak le és ezen elégedetlen nemzeteken belül felüti a fejét az ateista kommunizmus, ami káoszt teremt, hogy destabilizálja a kormányokat, hogy növelje az erejét és elterjessze a tévedéseit. A kommunizmusnak behódolt nemzetekben az éhség, a rombolás és a rabszolgaság közös nevező lesz; az Isten imádata és a keresztény hit üldözve lesz; Fiam keresztjét felváltja a sarló és a kalapács. A papokat száműzik és a mártírok vérüket ontják a hit megerősödéséért.

Sürgős felhívást intézek Fiam földi helytartójához, hogy amilyen gyorsan csak lehet ajánlja fel Oroszországot Szeplőtelen Szívemnek a fatimai kérésemnek megfelelően. A pápának a bíborosokkal és püspökök társaságával Oroszországba kell repülnie, hogy ezt a nemzetet felajánlják Nekem, így a kommunizmus csápjai nem terjednek el szerte a világon; máskülönben az ateista tanok elterjednek és szerencsétlenséget hoznak az emberiségre. Isten figyelmeztetése előtt Oroszországot fel kell ajánlani Szeplőtelen Szívemnek. Figyeljetek felhívásomra Fiam nyájának pásztorai, ne késlekedjetek tovább ezen nemzet felajánlásával, így holnap nem kell majd emiatt szomorkodnotok.

Kicsinyeim arra kérlek titeket, hogy december 8.-án Szeplőtelen Fogantatásom ünnepén 12:00-18:00-ig imádkozzatok, böjtöljetek és tartsatok bűnbánatot világszerte, így együtt imádkozhatjuk a Szent Rózsafüzéremet könyörögve  a Mennyei Atyának Oroszország felajánlásáért Szeplőtelen Szívemnek. Talán az egész katolikus világ társul Hozzám ezen nagy cél eléréséért.

Kicsinyeim, ha a kommunizmus elterjed az az emberek szerencsétlenségét okozza; ezért készüljetek erre a napra, mikor egy családként imádkozhatunk és könyöröghetünk az Atyához ezen nagy célért. Máriás Sereg gyűlj össze imában erre a napra számítok rátok kicsinyeim, az imalánc ereje és a Szent közbenjárásom kérésünkre kedvezően hat az Isteni Akarat szerint. Ismét mondom, ha Oroszország nincs felajánlva Szeplőtelen Szívemnek, akkor a kommunizmus meghódítja a világot.

Uram békéje legyen veletek szeretett gyermekeim.

Édesanyátok, Fatimai Miasszonyunk.http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Mária Megszentelő hívása Isten népéhez. Enochnak adott üzenet.

Szerző andre | 2019. július 30. kedd

Készítsd fel az én Uram nyáját, hogy megkapja azt a hírt, hogy az örökkévalóság átjárójában isteni kegyelemben találkozzon veled, hogy a lelked ne szenvedjen, amikor a szenvedést és a bűnt, felajánlod Istennek és testvéreidnek!

2019. július 30., 13:45

Mária Megszentelő hívása Isten népéhez.
Enochnak adott üzenet.

Kedves gyermekeim, az Úr békéje legyen mindenkivel.

Kicsim, újra felszólítalak téged, hogy készen állj és készülj fel Isten figyelmeztetésének eljövetelére. Azonnal ébredj fel, bűnös emberiség; Ne maradj süket, hogy ez a figyelemre méltó esemény ne legyen hiábavaló! A gonoszság egyre növekszik, ellenségem vesztésre áll, egyre több lelket veszít el , főleg a test bűnei miatt. Ha a Mennyország nem küld hamarosan figyelmeztetést , sok lélek továbbra is elvész, mert nem akarnak figyelni és válaszolni a Menny hívására.
Kicsinyeim, az ellenfél megjelenése és utolsó uralma előtt az ég figyelmeztetést küld neked, ez hamarosan megtörténik. Az utóbbi idők ezen generációjának bűne az Isten Szent Igében leírt események gyorsabb bekövetkezését okozta.
Készítsd, az Úr nyáját, a figyelmeztetés eljövetelére, hogy az örökkévalóságon átmenő átmeneted isteni kegyelembe vezessen téged, úgy, hogy a lelked ne szenvedjen, amikor minden nyomorúság és bűn megjelenik, amellyel sértetted Istent és testvéreidet.
Felhívom gyermekeiteket, hogy vallják meg és javítsák ki minden bűnüket, hogy az örökkévalóság elérésekor ne ismerjék vagy érezzék a harmadik tisztítótiszt tűzét, ahol a lelkeket lassan megtisztítja egy lángoló tűz; ahol be nem vallott vagy ki nem javított bűneitek miatt fáradhatatlanul megkínoznak.
Ez a hely a legtisztább a tisztítótűz, itt van minden lélek, akiket meglepett a halál a halálos bűnben, vagy eltávolodtak Istentől; vannak olyan lelkek, akiket nem ítél el az Úr irgalmassága, akiknek kegyelmet adnak az utolsó pillanatban, akikbocsánatot kértek az utolsó pillanatban; mások megmenekülnek az Irgalmasság rózsafüzér és a Szent rózsafüzérem imádkozásával, azon lelkek kérésére, akiket leginkább azzal fenyegettek, hogy elítélnek. Sokakat nem ítéltek el az irgalmasság cselekedeteik miatt, amelyeket ezen a világon végeztek, vagy azokért a szentekért, akiket hordoztak , amikor távoztak.
Gyermekeim, a harmadik tisztítótűzben is sok langyos lélek létezik, akik elfordultak Istentől a világi makacsságuk és hiúságuk miatt, és csak akkor keresték meg Őt , amikor problémák és szükségletek merültek fel.
Boldogok azok, aki az Isten figyelmeztetés kegyelméből és az imádsággal megvilágítva, mennek át  az örökkévalóságba, mert ez lesz a legnagyobb örömük.Ellenben azokkal, akik  halálos bűnben fogadják a figyelmeztetést vagy  lelki langyosságban, az örökkévalóságon átmenő szakaszuk a legrosszabb rémálmuk lesz. Kedves gyermekeim, ezekre a szegény lelkekre vár a harmadik tisztítótűz , másokra a pokol. Sok lélek bűnös állapotuknak köszönhetően  ellenállnak az örökkévalóságon való áthaladásnak, és elvesznek, lelkük nem tér vissza ebbe a világba.
Lelkek milliói soha nem térnek vissza gonoszságuk, bűnük és Istentől való elidegenedésük miatt. Mások bűneik ellenére esélyt kapnak, mert bűnük nem súlyos bűn. Az ég azt várja el, hogy a figyelmeztetéssel minden meleg szív felébredjen, különben el fognak veszni a nagy nyomorúság idején. Mindent felgyorsított a gonoszság és a bűn, amely a mai világban létezik. Ha az istentelen nemzetek nem ébrednek a gonoszságuktól, figyelmeztetés után, az égből tűz száll alá. Mindenkit, aki a figyelmeztetés és a csoda után továbbra is bűnös és gonosz cselekedeteket választják el a fiam nyájától. A csodaidő végén csak Isten emberei és a sötétség gyermekei maradnak. Ezután kezdődik az ellenfelem utolsó kormánya, majd a Nagy Armageddon, amely az utolsó harc lesz a felszabadulásodért.

Az én Uram, békéje maradjon bennetek, kedves gyermekeim.

Anyád,  a Megszentelő Mária szeret téged.

Tedd nyilvánosságra üzeneteimet és felhívását a föld minden végére.


http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Jézus a Jó Pásztor különleges felhívása nyájához. Üzenet az ENOCH-nak.

Szerző andre | 2019. július 23. kedd

Az Én nyájam előkészítése, mert” szerető kedvesség” Maitreya kerül bemutatásra hamarosan emberiségnek, mint a várható Messiás.
2019. Július 23. 11.30
Jézus a Jó Pásztor különleges felhívása nyájához.

Üzenet az ENOCH-nak.


A gyermekeim, az Én békémet hozom nektek.

Légy figyelmes és éber, mert az Illuminantus-elitek, akik uralják ezt a világot, már mindent elterveztek, hogy megkezdjék  ellenem uralmukat. A földönkívülieknek nevezett démonok szövetségesek az elitekkel és a világhatalmak uralkodóival. Ők, az úgynevezett idegenek, akik a nagy nemzetek minden uralkodóját irányítják és tanácsokat adnak az eliteken keresztül.

Minden, amit már megterveztek a világgazdaság és a béke destabilizálására történt, hogy a világ káoszba kerüljön; hogy a krízis közepette az Antikrisztus megjelenjen, mint az emberiség békefenntartója és megmentője. Azok, akik a nyájamból származnak, könnyen észreveszik a megtévesztés show-ját, amikor megjelenik a hamis messiás; de a hálátlan és bűnös emberiség túlnyomó többsége, amely messze van tőlem, elfogadja és imádja őt, és bejelenti az egész világnak, hogy a Messiás visszatért. Az Antikrisztus már köztetek van, csak arra kell várnia, hogy  kinyilatkoztassa magát a világnak, hogy  az emberiség megismerje.

Légy óvatos! Jól tudod, hogy az Ember Fia már nem tudja elviselni ezt a világot! A második eljövetele  dicsőségben és a ragyogásban lesz; Az új és égi Jeruzsálemben az én népem között  uralkodom. Ne feledd mindezt , hogy amikor a pusztítás fia megjelenik, mondván, hogy ő a Kozmikus Krisztus, az Univerzum építésze, a “Szerető Kedvesség” (Maitreya),világ oktatója,  hogy készen állj és ne  figyelj a megtévesztésre.
Az ellenfél és az ő elődei tanítványai a világ minden tájáról utaznak, eltávolítva az emberiséget tőlem; Előkészítik  a hamis messiás megjelenésének előnyeit. A világ minden médiája, a gazdasági és a média az ellenségemet szolgálja. A sötétben uralkodó világ elit nem árulja el a költségeket; Alapítványaik révén pénzt osztanak szét a legszegényebb országok kormányaiban, hogy uralkodóik felkészítsék az embereiket a veszedelem fia üdvözlésére.
Hamarosan az én nyájamat  csalódás éri,és show elkezdődik; A holografikus képeket minden nemzet városaiban az égboltra vetítik, amely az istenét képviseli, aki minden nemzetben vallásuk szerint uralkodik. Ha egy nemzet lakosainak többsége katolikus, akkor a mennybe vetített kép jó pásztorként képvisel engem. Ha más nemzetekben az uralkodó vallás a buddhizmus, akkor a vetített kép Buddha lesz; ha az uralkodó vallás az iszlám, akkor ezekben a nemzetekben Mohamed képét vetítik. Ezek a képek beszélnek, mozognak, és sokan gyanútlanul csapdába esnek; a kiképzés után egybeolvadnak, és csak Maitreya képe jelenik meg, mint az egyetlen igaz isten. Ez lesz a csalódásos show kezdete.

Hálátlan és bűnös emberiség, milyen szomorú vagyok,hogy olyan sokan vannak, akik hátat fordítanak nekem, hogy kövessék a hamis messiást! Az emberiség túlnyomó többsége, amikor látja a Maitreya-t, eufóriába esik; sokan sírni fognak, harcolnak, dicsérik és imádják, mintha maga Isten lenne. Farizeusok, képmutatók, atyám nevében jöttem, és nem ismertél fel engem, de elutasítottál, és a keresztre halálra elítéltél engem; egy másik, aki nem én vagyok, nagyon hamarosan megjelenik a nevem bitorlásával,  örömmel fogadjátok őt, és bejelenti az egész világba érkezését! Szegények, akik elutasítjátok a világ világosságát, aki vagyok, és elfogadjátok a sötétség istenét, aki fizetségül örök halált fog adni nektek!

Készítsd fel a tieidet, a nyájamat, mert a Maitreya hamarosan bejelenti magát az emberiségnek, mint a várt messiást. Ismét azt mondom nektek, az én nyájamnak; nem láthatod és nem hallgatjátok meg, mert hatalma van arra,  szeretni és követni őt. A világban való megjelenése az örökkévalóság idejét követően lesz. A média show hamarosan megkezdődik, ahogy a holografikus vetítések is; Az emberiséget propagandával az égbolton lévő képek és vetületeivel készítik fel, hogy előkészítsék az Antikrisztus megjelenését.

Én nyájam, imádkozzatok, böjtöljetek és tartsatok bűnbánatot ; légy erős, amennyire csak lehet erősítsd meg magad,  testemmel és a véremmel, hogy erősödjön a lelked; Olvasd  az én szavaimat a Máté 24. fejezetében,  és elmélkedj  rajta, hogy ne ess a hamis Messiás megtévesztésébe. Békémet hagyom rátok, az békémet adok nektek. Tarts bűnbánatot és térj vissza, mert közel van az Isten országa.

A tanítód, a Jó Pásztor Jézus.

Ismerje meg az égész világ üzeneteimet.

Mária keresztények segítségének felhívása Isten gyermekeihez. Üzenet Enochnak.

Szerző andre | 2019. július 14. vasárnap

2019 július 14. Mária keresztények segítségének
felhívása Isten gyermekeihez. Üzenet Enochnak. Imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet a világ picinyei ellen elkövetett szexuális bántalmazásokért. “Szeretett kicsiny gyermekeim Uram békéje árassza el szíveteket és Édesanyai szeretetem és védelmem kísérjen titeket. Kicsinyeim, a gyermek bántalmazás növekszik, mert sok gyermekem már legfiatalabb korától szexuálisan zaklatott. Sok szívtelen szülő, keresztapa és családtagok, azok akik nagy számban zaklatnak; a picinyek szexuális zaklatásának tisztátalan szelleme elpusztítja az ártatlanokat és a babák álmait és így traumákat hagynak maguk után. A fiatal korában szexuálisan zaklatott személy holnap maga is egy másik zaklatóvá vagy szexuálisan tisztátalanná válik: homoszexuális, leszbikus, vagy prostituált. A zaklatott fiatalok elveszítik az önbecsülésüket és a magabiztosságukat és növekszik bennük a gyűlölet, a harag és a bosszúvágy, azon személyek ellen, akik zaklatták őket. A szexuálisan bántalmazott személyek depresszióba, kétségbe esnek, félnek, szoronganak, elszigetelődnek és személyiség krízisbe esnek, ami arra vezeti őt, hogy öngyilkos legyen. A szexuális bántalmazásból származó trauma csak megbocsátással és a belső gyógyulás imájával gyógyítható. A felnőttek, akik gyermekkorukban szexuálisan bántalmazva voltak, nekik menedéket kell keresniük Szeplőtelen Szívemben és fel kell magukat ajánlaniuk Neki, így békére és gyógyulásra lelhetnek. Szent Rózsafüzérem a fájdalmas titkokkal és Fiam Legszentebb Vérének és Sebeinek Rózsafüzére erőteljes gyógyszerei ezen sebeknek és feltöltik bántalmazott kicsinyeim szíveit. Kicsinyeim imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet a világon lévő szexuálisan bántalmazott kicsinyeimért; keressétek a közbenjárásomat értük, így megbocsáthatnak másnak és önmaguknak, és így meggyógyulhatnak a traumáikból. Kicsinyeim, akiket bántalmaztak kérjetek Engem, hogy gyógyítsalak meg titeket belülről; imádkozzátok a Belső gyógyulásom rózsafüzérét a Világosság titkaival és kérjétek, hogy gyógyítsam meg a szexuális bántalmazás traumáját bennetek, ami gyerekként került belétek. Ha ezt hittel és állhatatosan teszitek, akkor meggyógyultok. Ajánljátok fel önmagatokat Szeplőtelen Szívemnek bántalmazott gyermekeim és menedéket, békét és vigasztalást találtok benne a megkínzott szívetekben. Én vagyok a ti Édesanyátok a Keresztények segítsége; jöjjetek Hozzám kicsi gyermekeim, mikor a szexuális trauma szelleme kínoz titeket, és Szívem békéjét adom nektek. Adom ezt a belső gyógyulás imáját, imádkozzátok hittel minden időben mikor elmétek nyugtalankodik. BELSŐ GYÓGYULÁS IMÁJA A GYERMEKKORI SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSOK OKOZTA TRAUMÁBÓL VALÓ GYÓGYULÁSÉRT: Ó Mária keresztények segítsége, szeretett Édesanyám gyötrött szívemet a Tiédbe helyezem. Add meg a kegyelmet nekem Édesanyám, hogy bocsáss meg azoknak, akik megsértettek gyermekkoromban, serdülőkoromba és ifjúságomban. (a megbocsátandó személy nevei…) Szabadíts meg önmagamtól és segíts megbocsátanom magamnak, így a Benső gyógyulásod kegyelmeit befogadhatom. Ámen A SZŰZNEK VALÓ ÖNFELAJÁNLÁS IMÁJA: ÓAsszonyom! ÓÉdesanyám! Örökre odaajánlom magam Neked. És gyermeki bántalmaim bizonyításaképpen ezen a napon felajánlom Neked szemeimet, füleimet, nyelvemet és szívemet; egyszóval az egész lényemet. Ezután mindenem a Tied Ó Jóság Édesanyja, tarts meg és védelmezz engem mint a te tulajdonodat és javadat. Ámen. Édesanyátok szeret titeket, Mária keresztények segítsége

Az Oltáriszentségi Jézus sürgős felhívása az emberiséghez. Üzenet Enochnak.

Szerző andre | 2019. július 11. csütörtök

Ne szentségtelenítsétek meg a testeteket tetoválásokkal, testékszerekkel, beültetésekkel, műtétekkel. “Gyermekeim Békémet hozom nektek. Szeretett gyermekeim bánatos és szomorú vagyok, mert sok millió férfit, nőt, gyermekemet és ifjaimat, akik testékszerekkel, jegyekkel, tetoválásokkal vagy testükön végzett műtétekkel hivalkodnak. Mondom nektek lázadó gyermekeim, ha nem tartotok bűnbánatot, nem gyóntok és nem állítsátok helyre a Szentlelkem elleni bűnöket, akkor ki lesztek átkozva. Emlékezzetek szavaimra: 19Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? 20Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben! (1 Korinthusi 6:19-20). Gyermekeim a váltságdíj amit értetek fizettem az a kereszthalálom volt. Kicsinyeim nem szentségteleníthetitek meg testeteket, nem tehettek vele azt, amit akartok; mert testetek ismétlem: a Szentlélek temploma. Felelősségetek, hogy törődjetek vele, vigyázva, hogy ne ártsatok neki vagy ne szentségtelenítsétek meg őt; testetek kicsinyeim Hozzám tartozik nem tehettek vele azt, amit akartok és nem a ti tulajdonotok. Óvakodjatok attól, hogy megszentségtelenítsétek a Szentlélek templomát, ami a ti testetek; ne mocskoljátok be a munkámat tetoválásokkal, testékszerekkel, beültetésekkel vagy műtétekkel szeszélyből vagy hiúságból; mert valóban mondom nektek ezek Istenetek szemében utálatosak! Fogadjátok el magatokat úgy, ahogy megteremtettelek titeket, mert képemre és hasonlatosságomra alkottalak titeket és minden művem tökéletes. Kik vagytok ti sár gyermekei, hogy beszennyezzétek a Templomomat? Ostobák! Nem tudjátok, hogy testetek megszentségtelenítésével bűnt követtek el a bennetek lakozó Szentlelkem ellen? Mit fogtok Előttem holnap mondani, mikor ezzel a bűnnel szennyezett lelketek Előttem lesz? Amikor megszentségtelenítitek testeteket, akkor halálos bűnt követtek el és elítélt bűnössé váltok. Testet, lelket és szellemet adtam nektek, ami egységet alkot és védelmeznetek és törődnötök kell vele, Isten dicsőségéért. A Menny csak azokat a műtéteket, beültetéseket és más változtatást engedélyez a testeteken, ami egészségügyi problémákkal, balesetből fakadó csonkolással, veleszületett betegségekkel, torzulásokkal és természetesen minden egyéb dolog, ami az egészségetekkel van összefüggésben. A hiúságból és szeszélyből végzett műtéteket, beültetéseket vagy test változtatásokat az Ég nem igazolja. Így engeszteljetek gyermekeim és ne folytassátok a Lélek templomának a megszentségtelenítését, ami a ti testetek. Ti Irgalmam és Szeretetem eredményei vagytok, és ti vagytok a legszeretettebb műveim. Ti nem azért jöttetek a világra, hogy a saját hanem, hogy az Én akaratomat teljesítsétek. Emlékeztetlek Szavaimra titeket: 17Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. (Galatákhoz írt levél 5:17) Éljetek lélekben és kerüljetek el mindent, amivel a test kívánságait teszitek meg, így nem ragadja el az az életeteket és nem tusakodtok Ellenem. Békémet hagyom rátok, Békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert Isten országa közel. Tanítótok az Oltáriszentségi Jézus, a Szeretett, akit nem szeretnek.

Az irgalmas Jézus sürgős hívása a hűséges népe számára. Üzenet Enochnak.

Szerző andre | 2019. július 2. kedd

2019. július 1.
Az irgalmas Jézus sürgős hívása a hűséges népe számára.
Üzenet Enochnak.


Megismétlem: férfit és nőt alkottam.

“(Gyermekem) az Én békém és kegyelmem kísérjen téged.
Én népem, a nemi ideológia gyerekek és fiatalok millióiban zavart  keltenek és szexuális identitás problémákat okoznak. Ezt a démoni trendet óvodákban, iskolákban, főiskolákban és más oktatási intézményekben tanítják; az én kisgyermekeimet így nevelik, és úgy vélik, hogy sem a nem, sem a nemiség nem létezik; hogy egyszerre férfiak vagy nők lehetnek, és ugyanazokat mondják a lányoknak és a fiatal nőknek.

Ez a nevelés sok gyermekben és fiatalban szexuális traumát és identitási problémákat okoz. Emlékezzetek arra, mit mondok az én Igémben: Isten megteremtette az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, és teremtette őt férfinek és nőnek; és megáldá őket Isten, mondá nékik: Legyetek termékenyek és szaporodjatok. (1.Móz. 1.27-28). Megalkottam őket férfinek és nőnek, és fizikailag, pszichológiailag és szexuálisan is megkülönböztettem őket. Nem hermaphroditákat hoztam létre, hanem a férfiakat és  nőket, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és így kiterjesszék az emberi fajokat. Egy férfi soha nem lehet nő, és egy nő sem lehet férfi; a lényeg, amellyel megteremtettem, a férfit és a nőt,  a többi élőlényre is vonatkozik.

Gyermekeim, nem hoztam létre olyan férfit, akinek női irányultsága van, sem  férfias hajlamú nőt. Erősnek alkottam őt, hogy uralja a teremtést és a teremtményeket, és megteremtettem az édes, szeretetteljes, kedves asszonyt, és megadtam neki az anyák kegyelmét, hogy kísérje az embert és csatlakozzon hozzá, és a kettő legyen egy test; hogy az Isten szeretete és áldása egyesítse, szaporodjon és sokasodjon, hogy biztosítsa az (emberi) faj folytatódását.

Nem homoszexuálisokat hoztam létre, megismételem: létrehoztam a férfit és a nőt; a homoszexualitás olyan rendellenesség, amely nem tőlem származik. A homoszexualitás a szexuális szennyeződés szelleme, amely az ősök szexuális szennyeződésének bűneinek megalkotásának pillanatában lép be; ez egy démoni átok, amely nemzedékről nemzedékre kihat. A szexuális szennyeződés szelleme egy démoni rabság, amely az őseid szennyeződésének átkával lép be a nemzedékekbe. A szexuális szennyezés az az erős szellem, amely megnyitja a lelki ajtót a többi tisztátalan szellemhez, mint a homoszexualitás, a prostitúció, a házasságtörés, a paráznaság, a vágy, a maszturbáció, a vérfertőzés, az abortusz, a pornográfia és a többi tisztátalan szellem. A homoszexualitás a nemzedékek közötti jellegzetességek tisztátalan szelleme, azt mondva, hogy az ősök vagy az anyai vonalban homoszexuálisok voltak.
Ha imádkozol gyermekeimért, az apai és anyai családfáért, és felajánlod nekem, minden Szent Eucharisztiát, a felemelése pillanatában 33 napig, biztosíthatlak hogy a nemzedékek nemi szennyeződésének áldozataitól,  megszabadítalak téged, a tisztátalan szellemektől, és többé nem láthatod szennyeződésedet a nemzedékeidben. Imádkozzatok, böjtöljetek hogy bűnbánatot kapjunk azon a napon, amikor részt veszünk az én 33 Eucharisztikus napomon, hogy ezek a tisztátalan szellemek gyengüljenek, és gyorsabban
távozzanak el el. Imádkozzatok az apai és anyai őseinkért, akik szexuálisan tisztátalanok voltak, hogy szabadon engedhessék őket és a generációkat.
Kérd meg egy szolgámat, különösen egy exorcista papot, hogy áldja meg a generációkat, és imádkozzatok azokért, akik a szennyeződés szellemét mutatják a családodban; és látni fogjátok, hogyan szabadulnak fel, és visszatérnek természetes állapotukhoz, úgy a férfiak mint a nők. A homoszexualitás és a leszbikusság a tisztátalan szellemek részét képezik, amelyek felszabaduláskor el kell tűnniük a generációidtól.” Megismeritek az igazságot és az Igazság szabaddá tesz benneteket.” (János 8. 31, 32).

Gyermekeim, imádkozzatok az apai és anyai nemzedékek szexuális szennyeződése miatt, Drága Vérem és Sebem rózsafüzérjével; részt vehetsz a 33 Szent Eucharisztiában, és szenteld nekem az apai és anyai családfádat, és biztosítalak, hogy győzelmet és szabadságot adok neked a tisztátalan szellemek felett.

Az én békémet adom néked, az én békességem,  adom neked. Térjetek meg és térjetek vissza, mert közel van Isten országa.

A tanítótok a végtelenül kegyelmes Jézus.

Ismertesd  üzeneteimet, és terjeszd 3 órakor az Irgalmasság órájában az egész világra; és az én könyörületem kiárasztom,  rád, a családodra és őseidre.

Valahol 2019. május hónapjában

Szerző andre | 2019. június 1. szombat

NAGYON FONTOS ÉS ÉRTÉKES ÜZENET MICHAEL ATYÁTÓL!!! OLVASSÁTOK! TERJESSZÉTEK!

Szerző andre | 2019. május 31. péntek
Steve Lyles : Isten kegyelméből lehetőségem volt a múlt héten kétszer is meghallgatni Michel atyát, két különböző plébánián. Mint mondta, ez az utolsó előadása az Egyesült Államokban, ugyanis az Örök Atya közölte vele, hogy ide többé már nem fog visszatérni. Összegezve a Michel atya által elmondottakat: Szent Mihály arra szólította fel őt, hogy mondja meg az embereknek, végezzenek életgyónást 2019-ben! Szemléletesen írta le az elkövetkező események részleteit, és világossá tette, hogy mindez igen rövid időn belül fog megtörténni. Michel atya az Égben járt, és abban az áldásban részesült, hogy Szent Józseftől átvehette saját kezébe a gyermek Jézust. Mikor azt mondta, hogy ő erre érdemtelen, a Szeplőtlen Szűz így válaszolt: „Hiszen minden szentmisén a kezedben tartod Fiamat, nem?” Michel atya legalább háromszor látta Szent Mihályt, és tegnap látta Szent Józsefet is! Erről csodálatos bizonyságot tett, és az igazat mondta. Azt mondta, hogy nekünk három hónapra elegendő élelmiszer készletet kell tartanunk otthonunkban. Továbbá, otthonunkat a Szent Családnak kell szentelnünk! Ez teszi majd lehetővé számunkra, hogy otthonunk ideiglenes menedékül szolgáljon addig, amíg a Szentlélek el nem vezet minket a végleges rejtekünkbe. Ott, ahová minket vezetni fog, minden meglesz, amire csak szükségünk lehet, ha bizalommal átadjuk magunkat Istennek. Felhívta figyelmünket, hogy legalább havonta menjünk gyónni, hogy valóban felkészültek legyünk. Elmondta, hogy a Figyelmeztetés során (amikor Jézust a Kereszten úgy látjuk majd az Égen, amint Szent Sebeiből fénysugarak áradnak, ahonnan a Vér és a Víz tört elő – ami a számunkra adott kegyelem forrása) minden lélek találkozik majd a mi áldott Urunkkal! Akkor kis lángnyelvek szállnak majd alá a lelkekre, amíg a folyamat tart, kb. 15 percig. Minden lélek látni fogja az élete során elkövetett bűneit, amelyeket nem gyónt meg. Azt is tudni fogja, hogy aktuálisan akkor a pokolba,- a purgatóriumba,- vagy a mennyországba vezetne-e az útja. Ezt követően az emberiség számára hat hétig tartó nyugalom adatik, mielőtt elszabadul a földön a pokol. A hat hét arra szolgál, hogy szentgyónáshoz járulhassanak, illetve, hogy meghozhassák életbevágó döntésüket. Amint mondta, a papok egyszerre százasával fogják keresztelni az embereket, miután mindenkinek meg lett mutatva Jézus Krisztus Igazsága az Egy Szent Katolikus Anyaszentegyházban! A papok éjt nappá téve gyóntatni fognak. Ha megtörtént a Figyelmeztetés, a TV készülékeket ki kell dobni a szemétbe! A média azt sulykolja majd, hogy ezt az eseményt egyfajta napsugárzás idézte elő. Ez komplett hazugság! Az Új Világrend azonnal feláll, és minden katonája a helyére kerül. A hat hetes nyugodalmat követően nukleáris háború kezdődik, és az USA-t hét nukleáris rakéta fogja elérni, mely az ottani szörnyű bűnök miatt van megengedve. Sok atomrakétát azonban eltérít majd Isten Keze, mivel Amerika imádkozni fogja az Isteni Irgalmasság rózsafüzért. Mindezt az Örök Atya mondta el neki. Az ördög megpróbálja megölni az emberiség egyharmadát, mivel az angyaloknak is harmadrésze bukott el, és jutott a mennyből a pokolba. Az emberiség harmadrésze fog meghalni a katasztrófák során! Az emberiség kétharmad része pedig egy három és fél éves folyamat alatt lelheti halálát, amely hamarosan megkezdődik. Az imák csökkentik majd a megpróbáltatások súlyát! Az Antikrisztus elfoglalja trónját a hamis egyházban. A pápa még a Figyelmeztetés előtt elmenekül a Vatikánból (aztán megölik majd) és egy hamis pápa (hamis próféta) lesz ott. Lesz majd egy kötelezően viselendő jelzés, amit mindenkinek fel kell venni, hogy adni,- és venni tudjon. Aki nem veszi fel, arra úgy fognak vadászni, mint ahogy a II. világháború alatt az SS vadászott a zsidókra. Akit elkapnak, azt megkínozzák, és mártírhalált kell halnia, ha nem tér át az Antikrisztus és a Világállam oldalára. Ez a három napos sötétség, és a mi Áldott Urunk dicsőséges visszatérése előtt fog történni. Akkor a sátán ezer évre a pokolba lesz száműzve, és csak egy végső csatára jöhet majd vissza. Nem azért osztom meg ezeket a dolgokat veletek, hogy félelmet keltsek, hanem azért, hogy tanuljatok! A Figyelmeztetés már nagyon közel van, és ha megtörténik, csak kevesen fogják tudni, hogy mi az, ami folyik. A legtöbb ember sokkos állapotba kerül, és cselekvőképtelenné válik. A vállalkozások bezárnak, a szolgáltatások szünetelnek, az emberek mintegy hibernálódnak otthonaikban. Azt hiszik, hogy ez a világvége. Ezek a dolgok valóban megtörténnek! Elképzelhetetlen az, ami lesz! Egy alma többet jelent majd egy férfinek, mint egy új autó! A pénznek hamarosan semmi értéke nem lesz, és a boltok üresen tátonganak! Ezek a dolgok közelebb vannak, mint gondoljátok. És ez mindenhol így lesz. Most már csak Isten Szavára várunk, hogy kimondja: Itt az Idő! Ez az üzenet arra szolgál, hogy az emberek lehetőséget kapjanak a felkészülésre. Ha valakinek nem megfelelő a lelki,- és imaélete, annak számára a Figyelmeztetés sokkal nehezebb lesz! A misehallgatás, és áldozás nem elég! Egy léleknek gyakori szentgyónásra is szüksége van, mégpedig a bűnbánat őszinte szándékával! Ha az események megkezdődnek, akkor már nem lehet hozzájutni Bibliához sem, és a miséket is csak a föld alatt (rejtett módon) lehet bemutatni. Michel atya azt is egyértelművé tette, hogy az Eucharisztiát meg fogják szentségteleníteni. Ez az idő most a lelketek felkészülését kell, hogy szolgálja. Ez a lehetőség hamarosan véget ér! Michel atya az Igazságról beszélt, amely rövidesen megtörténik majd. Az alábbi videón láthatjátok, és hallhatjátok Michel atyát, aki igazi pap, dicsőség érte Istennek!

Az Atyaisten sürgős felhívása a Hozzá hűekhez. Üzenet Enochnak.

Szerző andre | 2019. május 20. hétfő

 

2019 május 20.

Az Atyaisten sürgős felhívása a Hozzá hűekhez.

Üzenet Enochnak.

      1. Angyalaim hallatni fogják a harsonáikat.

“Béke veletek Enyéim, Örökségem.

Shema (Halld Ó), Izrael:

Irgalmasságom ideje a végéhez közeleg; az ezredik Irgalom visszaszámlálása már elkezdődött. A teremtésben minden belépett az átalakulás végső fázisába. Szegény emberiség aki folytatja a bűnözést és a gyengeséget, így a hátát mutatja Nekem és nem az arcát, mert ha nem tartotok időben bűnbánatot, akkor nem lesz számotokra új hajnal! A tűzlabdák a világegyetem háborgása végett már a bolygótok pályájára álltak és sok az Akaratomat képviselik, mert azok megbüntetik a gonosz nemzetek gyengeségeit és bűneit.

Halljátok Enyéim, kik ezen nemzetekben laktok: Angyalaim hallatják majd harsonáikat 7 napon át a közelgő csapás előtt. Ez lesz az a jel, ami azt jelzi nektek, hogy el kell hagynotok azokat a nemzeteket, épp úgy, ahogy Lót tett a családjával. Ha nem mentek el onnan, akkor azt kockáztatjátok meg, hogy meghaltok az Igazságom átvonulása közben. Bűnös, keménynyakú emberiség ébredj, mert az üdvösséged forog kockán! Tudjátok, hogy életetek a világon nagyon rövid és mulandó, nincs olyan anyagi jólét, amivel megvehetitek azt vagy amivel meghosszabbíthatnátok. Csak azok, akik betartják utasításaimat és bizalmukat és reményüket Belém helyezik lesznek képesek meghosszabbítani napjaikat és látni fogják a másnap új napfelkeltének hajnalát.

Halld Izrael, Enyéim, a tragédia ideje közeleg; siessetek rendbe tenni a dolgaitokat, mert a legnagyobb gondotok az üdvösség örömének elérése legyen számotokra. Halljátok: házasságtörők, buják, tisztátalanok, paráznák, homoszexuálisok, prostituáltak, tolvajok, csalók, rágalmazók, bálványimádók, hazugok, alkoholisták, és más bűnösök, akik Isten és Törvény nélkül élnek a világon: Ha folytatjátok a bűnözést, akkor nem lesztek képesek Mennyei Királyságom örököseinek lenni.

Értsétek meg ostobák, hogy Én nem akarom a ti halálotokat, mert ti örökké éltek; ezért mint Atya kérlek titeket, hogy térjetek vissza Hozzám, mielőtt Igazságosságom Karját szabadjára engedem. Halljátok meg utolsó felhívásaimat és hagyjátok el bűneiteket és gyengeségeiteket valamint a szellemi süketségeteket, akkor holnap örökké éltek. Figyeljetek Rám mert az Irgalmasságom Bárkája távolodik az életetek reményeivel; mire vártok még, hogy felszálljatok rá? A Nap már nyugszik és hamarosan eljő az éj, amikor ez megtörténik, akkor senki se hall és ment meg titeket.

Ó Zionom mi lesz veled, mikor eljő az éj? A nemzetek lovasai és emberei már készek a háborúra; sok síró anya felkészült, hogy búcsút vegyen gyermekeitől, akik valószínűleg nem térnek vissza! Mi lesz az Én lányaimmal, mikor eljő a háború? Beszennyezi őket az ellenség és a becsületüket eltapossa. Ó Izraelem gyászoljátok a Bátraitokat, akik nem térnek vissza; öltsétek fel a szőrzsákot és öntsetek hamut a fejetekre; énekeljétek a gyászdalokat, mert a tragédia és a szomorúság napjai közelegnek! Enyéim békéje és öröme sírásba és gyászba fordul.

Minden változik, így amit ismertek, az holnap nem lesz többé; másodperc tört része alatt minden destabilizálódik; örömötök szomorúságba fordul, a béke kétségbeesésbe, a világosság sötétségbe. Csak azok, akik félik az Urat és bíznak Benne lesznek képesek sziklaszilárdak lenni a kezdődő nehéz próbák alatt.

Maradjatok meg Békémben, Enyéim, Örökségem.

Atyátok, Jahve, a Teremtés Ura.

AZ IRGALMAS JÉZUS SÜRGŐS FELHÍVÁSA HŰSÉGES NÉPÉHEZ. Enoch – on keresztül 2019.május 12-én

Szerző andre | 2019. május 12. vasárnap

„Hamarosan megjelenik Dicsőséges Keresztem az égbolton.
Békémet, Szeretetemet, és Irgalmamat hozom nektek.
A ti Irgalmas Jézusotok beszél most, kérem, figyeljetek. A kegyelmi idő a végéhez közeledik, használjátok fel jól ezt az utolsó ezreléket, mely még hátra van, hogy kibéküljetek Istennel, és térjetek vissza az üdvösség útjára.
A Figyelmeztetéssel és a Csodával véget ér majd a kegyelmi idő, és kezdetét veszi az utolsó felvonás, az Igazságosságom, és Tisztításom ideje, ami a ti szabadulásotokhoz, és a gonoszság uralmának a Földről való kivetéséhez vezet.
Dicsőséges Keresztem hamarosan látható lesz az égen, szerte a világon. Az egész emberiség szemlélheti majd ragyogását hét napon és éjszakán át, ameddig az égbolton marad, és más nagy mennyei megnyilvánulások is történnek: angyalaim bejárják majd a földet, és a menny nyitva lesz, hogy nagy égi csodákat lássatok, amilyeneket emberi szem még soha azelőtt nem látott. Mindazok, akik hittel leborulnak, és imádkoznak, meg fognak gyógyulni.
Sok testi, – és lelki betegség fog meggyógyulni. Egy új Pünkösd lesz a Földön: sokan fognak majd nyelveken beszélni, és más karizmákat kapnak a Szentlélektől.
Népem örvendezni fog, és magasztalni Isten Dicsőségét. Sok megtérés lesz, és sokan kapják meg a Szentlélek Keresztséget olyanok is, akik addig távol voltak a Nyájtól. Sok lélek befejezi Egyházam üldözését, és megtér követőimhez ezekben az utolsó időkben.
Örvendezz Népem, mert közel van az eljövetelem. Dicsőségben fogok jönni, mint Népem Ragyogó, és Legfőbb Királya az Új Mennyei Jeruzsálemben az Új Ég alatt, az Új Földön várom megtisztult Népemet: Istenetek leszek, ti pedig a Választottak. Az Én Akaratom fog megvalósulni az Égben, és a Földön. Dicsőségem megnyilvánul, és az Új Jeruzsálem ragyogása beborít majd benneteket. Ti a Fény Népe lesztek, és örömötöket soha senki nem veheti már el tőletek.
Örüljetek hát, és ne legyen semmi aggodalom szívetekben, hiszen már közel van, hogy egy családdá egyesüljünk. Készüljetek Dicsőséges Keresztem megjelenésére, és a Figyelmeztetésemre: egyesüljetek imában és az énekekkel, zsoltárokkal való dicsőítésben, mert Isten Dicsősége, hogy az Én Királyságom, a Béke, Szeretet és Irgalom országa hamarosan megkezdődik. Maradjatok az Én Békémben:
a ti Végtelenül Irgalmas Jézusotok”

Jézus a Jó Pásztor sürgős felhívása a nyájához. Üzenet Enochnak.

Szerző andre | 2019. február 11. hétfő

2019. február 11.

A mentális támadások napról napra erősebbek lesznek. “Nyájam bárányai, békém legyen veletek.

Minden rangú és fajtájú szellem már köztetek kóborol, keresve a kárhozatotokat. A mentális támadások napról napra erősebbek lesznek és ez sok esetben kétségbeeséshez vezet, ami öngyilkosságba torkollik. A szellemi harc a világotokban már elkezdődött, a szabadságotokért vívott harcotok erősebbé válik. Azt mondom nektek, hogy ha nem ragaszkodtok Hozzám, mint a szőlővessző a szőlőtőkéhez, akkor legyőzettek lesztek és leigáznak titeket a gonosz erők.

Újra emlékeztetlek titeket arra Nyájam bárányai, hogy a harcotok szellemi és a gonosz erőkkel szembeni fegyveretek is szellemi; enélkül nem nyerhettek meg egyetlen csatát sem a gonosz erőkkel szemben; mert ha így tesztek, az Égre való támaszkodás nélkül, akkor könnyű zsákmányai lesztek ellenségemnek. A fegyverek, amiket adtam a Lélek által erőteljesek, hogy az erődítményeket összeomlassza; használjátok őket, mert biztosítalak titeket arról, hogy semmilyen gonosz erő nem árthat nektek.

A Szellemi fegyverzetnek, amit Enoch hírnökömön át küldtem nektek, kell lennie a ti napi harcotok védelmének. Öltsétek magatokra azt erővel és olajozzátok be azt imával, így a Kegyelem Istene bennetek lakozhat; erősítsétek magatokat a napi szentáldozással, így Világosságom sugarai kisugározhatnak belőletek, amik megvakítják a sátánt és a démonait. Emlékeztetlek arra, titeket, hogy ti már a szellemi harc napjaiban vagytok, ahol óvakodnotok kell és ébernek kell lennetek a páncélzatotok éjjel és nappal való felvételével, és a szüntelen imával. Ne felejtkezzetek meg a családotokról se, így egyik családtagotok se veszik el. Én nyájam életetekben és otthonaitokban nem szabad elfelejtkeznetek a páncélzatotok legerőteljesebb fegyveréről a Rózsafüzér imáról; mindenki egyesül szellemileg Édesanyámmal, aki imádkozza ezt az imát; Édesanyám a híd, akin keresztül Én kommunikálok s Ő köztetek van. A Rózsafüzér ima a Szent Vérem és Sebeimnek a rózsafüzérével a legnagyobb erősségetek. Ne feledd Én nyájam ezek a szellemi fegyverek adják meg nektek a szabadságotokat.

Szeretett bárányaim emlékezzetek arra, hogy ellenségem mint ordító oroszlán keresi, hogy kit nyeljen el; így minden időben imádkoznotok kell, így a lelketek ellensége nem tör meg titeket. Mindenki, akit elméjében támadnak, azokat Sebeim és Vérem erejével vissza kell vernetek; segít a kis imák ismétlésének ereje vagy Édesanyám hívása, aki segít és védelmez titeket. Ha elmétekbe tisztátalan gondolatok, házasságtörés, bujaság, harag, erőszak, düh, irigység, bosszúság, elutasítás, kétség, öngyilkos gondolat, lelki szárazság, átok vagy egyéb más gondolat törnek rátok akkor ezt mondjátok:

“Üdvösség erőteljes vére harcolj lelkem, testem , elmém és szellemem ellenségével szemben. Úr Jézus rejts el engem Sebeidben és hordozd bal kezed sebében ezt a bűnös gondolatot; Véred és Sebeid ereje által szabadíts meg engem Úr Jézus minden hamis gondolattól és a gonosz minden lázító nyilától. Hívjátok Édesanyámat is és mondjátok: Ó bűn nélkül fogantatott Mária, démonok félelme jöjj a segítségemre mert Te vagy a menedékem; Ha sokat vagytok támadva, akkor csak ennyit mondjatok: Legtisztább Szűz Mária jöjj a segítségemre; hívjátok szeretett Mihályomat, Gábort, Rafaelt vagy az áldott lelkeket és biztosítalak titeket arról, hogy az ellenségem és az ő segítői menekülnek tőletek. “

Ezért Nyájam tartsátok észbe ezeket az utasításokat, amit adok nektek, így megvédhetitek magatokat a gonosz erőktől. Újra emlékeztetlek titeket sose menjetek ki az utcára a szellemi páncélzat nélkül, mert azt kockáztatjátok, hogy egy megtestesült szellem, aki köztetek barangol, az megtámad titeket. Ha egy megtestesült szellem megtámad titeket, akkor pecsételjétek le magatokat Véremmel és biztosítalak titeket, hogy menekülni fog tőletek. Tegyétek gyakorlattá, amit mondok és használjátok Vérem Erejét, így egyetlen gonosz erő se nem érinthet meg vagy se nem árthat nektek. Békémet hagyom rátok, békémet adom nektek. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, mert Isten Királysága közel. Tanítótok, Jézus a Jó Pásztor.