3.) A LEÍRHATATLAN ELKERÜLHETETLEN?

Szerző andre | 2021. február 15. hétfő

Szeptember 15.

Nincsenek szavak arra, ami következik. De ha le is tudnám írni a zűrzavart, és a pusztítást, az emberi elme azt nem tudná felfogni. Mert ez kívül esik az emberi fogalmakon és a felfogó képességen. Senki nem tudja már irányítani a mészárlást, vagy azoknak a pokoli szenvedéseknek a nagyságát, amelyeknek emberi életek lesznek kitéve.

A tüzek lenyelik az erdőket, és a vizeket, elégetve az egyiket,és kiszárítva a másikat. Jeruzsálem romokban fog heverni, Izrael pedig remegni fog. Mindenfelé szükségállapotok lesznek, vészhelyzetek szirénáit lehet majd hallani. A világ rémülettel fogja ezt látni. Nem tették meg azokat a lépéseket, amelyekkel mindez megelőzhető lett volna.

El lehet kerülni ezt a jelenetet? Vagy elküldhetem fiamat, a pápát, hogy mentse meg Jeruzsálemet a teljes pusztulástól, hogy mielőtt még bomba esne rá, vérét ontsa ahogyan erre még nem volt és nem lenne példa?

Ő az egyike annak, amit a szívemen viselek, az én drága egyetlenemet, aki kezdettől velem van, és akit én sohasem hagytam el. Ő az, akit fel fogok emelni. Ő közelebb áll majd hozzám, mint bármikor előtte, – ő, és azok, akik vele vannak.

Szerző andre | 2021. február 15. hétfő

3806. Miasszonyunk Üzenete, 2013. április 15.

Kedves gyermekek, ne szomorkodjatok. Jézusom veletek van Hitetek legyen teljes az Ő hatalmában, teljetek meg bizalommal és reménnyel. Anyátok vagyok, aki a Mennyből jött, hogy megáldjon benneteket. Ne hátráljatok meg. Mindegyikőtök nevét ismerem, és segíteni akarok nektek. Hallgassatok hívásomra. Uram letörli majd könnyeiteket. Bátorság. Az emberiség most ki fogja inni a szenvedés keserű kelyhét, de Isten nem fog cserbenhagyni benneteket. A Föld meg fog változni, és mindenki boldog lesz. Isten ereje mindent meg fog változtatni. Félelem nélkül haladjatok tovább előre. A megpróbáltatások után öröm következik. Imádkozzatok. Ne hagyjatok fel az imával. Én mindig közel leszek hozzátok. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

2.) A FORTYOGÓ FAZÉK

Szerző andre | 2021. február 14. vasárnap

Szeptember 14.

Sokan nem látják, mi történik, mert csak emberi normák szerint mérlegelnek. Nem látják az ember szívét, és azt sem, hogy a csata valójában az emberi szívben folyik a jó és a gonosz között, hogy (a rossz) birtokolhassa azt. Ha az ember átadja magát a gonosznak, a szívét adta neki. Beszippantja őt magába a sötétség és a gonoszság. Némelyeket nagyon mélyen, és ők a gonosz eszközeivé lesznek. Másokat kevésbé, őket nem tudja a gonosz hadra fogni.

Ez már régóta tart a Közel-Keleten. Ezek a tüzek azért tombolnak, mert oly sok szívet találnak, amely táplálja őket. Ezekből lesz a sátán fortyogó fazeka, melyet emberi erő nem képes kioltani.

Kicsikéim már a tisztító sivatagban jártok. Nagy próbák várnak rátok, de ha egységben maradtok Istennel és Anyátokkal, akkor minden könnyebb lesz számotokra.

Szerző andre | 2021. február 14. vasárnap
2021.Február 14. 12:50.
 
Megszentelő Mária hívása Isten népéhez. Üzenet Énochnak.
 
Szívem kicsi gyermekei, Uram békéje legyen mindnyájatokkal és Anyai Védelmem mindig elkísér.
 
Kicsikéim már a megtisztulás sivatagában jártok. Nagy próbák várnak rátok, de ha egységben maradtok Istennel és Anyáddal, akkor minden könnyebb lesz számotokra. A hit, az üldözés, a szűkösség, az éhínség, a vírusok és a pestis bizonyítékai eljutnak hozzátok, a háború és a teremtés átalakulásának bizonyítékai és még sokan más is.
 
Győztes lesz mindaz közületek, aki reményét és bizalmát Istenbe helyezi. Bármilyen nehezek is a megpróbáltatások, menj előre, és ne veszítsd el a szíved, mert Atyám tudja, meddig viselheted el őket. Fogadd szeretettel minden nap hátrányait és megpróbáltatásait, felajánlva őket megtisztulásodért és üdvösségedért, valamint a bűnösök megtisztulásáért és üdvösségéért az egész világon. Megtisztulásod valódi lényege , Fiam Keresztjével és kálváriájával egyesített bánatod felajánlása, aki megtisztít és megújít téged  szellemben, hogy holnap a Szentlélek kegyelmével a béke hírnökei és tanítványai lehessetek, Isten szeretetének tanúskodva az Atya nagyságáról és irgalmáról. Tehát szeretett gyermekeim , nagy izgatottság és megtisztulás napjai várnak rátok ahol testben, lélekben és szellemben megtisztultok, amíg ragyogni fogtok, mint a tégelyek.
 
Gyermekeim, Isten figyelmeztetése egyre közelebb jön, amikor a legkevésbé gondoltok rá, akkor az örökkévalóságon megy keresztül. Nyomorúságod közepette elhívnak és megítélnek, egy kis ítéletet hoznak nektek, amely megnyitja előttetek Isten megértését és megismerését, és megmutatja lelked állapotát Isten és testvéreid tekintetében. A szeretetben és a szolgálatban úgy ítélnek meg téged, hogy megtérj, megváltoztasd az életed és aggódj, amikor visszatérsz, hogy lelked és testvéreid üdvösségét keresd.
Készüljetek fel kicsinyeim, mert a figyelmeztetés napját már kijelölték, ragadd meg ezt a nagy esemény Isten kegyelmében, hogy az örökkévalóságon átívelésetek öröm és béke legyen, és ne gyötrelem, kín és szenvedés.
 
Kis gyermekeim, sok lélek elveszett, és ez nagyon elszomorít minket. A Mennyország felkiált, amikor annyi lélek elvesztését látja, akik az életben ezen a világon hátat fordítottak Istennek. Azok a lelkek, akik ma a szakadékban vannak, jajgatnak, sírnak és átkozzák sorsukat. A modernizmus a maga technológiájával és a test élvezeteivel sok lelket pusztulásra késztet. A technika istene tönkreteszi a családokat és a társadalmakat. Az erkölcsi és szellemi értékeket a technológia csökkenti. Az ima, az emlékezés és az isteni fogalmak beteljesedése, a mai ember elválasztotta őket az életétől, hogy a világ anyagi istenei beléphessenek a szívükbe. A technika, az anyagiasság, valamint a test és a világ örömei kiszorították Istent az emberek szívéből az elmúlt években. Helyezd vissza az emberiséget Isten szeretetébe. Szülők, térjetek vissza imádsághoz és az isteni parancsolatok teljesítéséhez hogy családotokban, és otthonaitokban újra világítson a fény, a remény és az Isten szeretete! Ne feledd, hogy ottnonaitokban kell az erkölcsi és szellemi alapokat megteremteni, mert nagyon jól tudod, hogy a család az első Isten által létrehozott társadalom, amelyből más társadalmak származnak. Ezért arra kérlek benneteket, szülők, hogy minél előbb gondoljátok át, és továbbra is irányítsátok  és vezessétek otthonaikat, hogy Isten Lelke ismét bennük lakhasson.

Maradjon benned Uram békéje, és Anyád szeretete és védelme mindig elkísér.
 
Anyád szeret téged.
 
Megszentelő Mária adja meg a gyermekeknek, hogy megismerjék  üzenetét.

Szerző andre | 2021. február 14. vasárnap

3805. Miasszonyunk Üzenete, 2013. április 14.

Kedves gyermekek, én olyannak szeretlek benneteket, amilyenek vagytok. Kérlek, ne hagyjátok magatokban kialudni a hit lángját, és próbáljátok meg mindenben követni Fiam, Jézus példáját. Ti a nagy megpróbáltatások idején éltek. Ne hagyjátok el az imát. Szeretnélek boldognak látni titeket itt a földön, és később majd velem, az Égben. Ne feledjétek: mindig, mindenben Isten legyen az első helyen. Ti fontosak vagytok terveim beteljesítésében. Nyitott szívvel hallgassatok Engem. A Mennyből jöttem, hogy elvezesselek benneteket az Egyetlenhez, Aki az Út, az Igazság, és az Élet. Tudom, hogy mire van szükségetek, és esedezem értetek Jézusomhoz. Szomorú jövő felé tartotok. Szenvedek a miatt, ami rátok vár. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! A Péter trónját érintő hűtlenség nagy fájdalom lesz a hívő emberek számára. Mindaz megtörténik, amiről beszéltem már nektek. Ne hátráljatok meg. Minden Isten ellenőrzése alatt áll. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

HAMAROSAN ELJÖVÖK

Szerző andre | 2021. február 13. szombat

2012. október 13.

 

Jézus:

 

Nektek tudnotok kell, hogy szívem égető vágya az, hogy olyan módon látogassam meg a földet, ahogyan az még sohasem történt azóta, hogy testet öltöttem és az emberek között éltem. Ez nagyon hamar elkezdődik. Igen, hamarosan eljövök. Mielőtt ez bekövetkezne, világosan el kell magyaráznom jövetelem lényegét, és hogy hogyan fogom kinyilvánítani magam. Egyébként sokaknak hiányozni fog már eljövetelem, amint első eljövetelem is sokaknak hiányzott, amikor testben jöttem. Ez a célja ezeknek a sugallatoknak.

 
 

Mária:

 

Mielőtt Jézus eljött volna, Izrael fel volt készítve Keresztelő János közreműködése által. Egyébként Jézus eljövetele túlságosan rejtélyes lett volna. A názáreti rejtélyes évek véget értek. Nem kellett többé rejtve maradnia.

 

Megnyilvánulásának évei a Kereszthalála előtt lényegesek voltak. Ez példabeszédei, csodái és a tanítványok összegyűjtése által történt. Bár Izraelben sokan elutasították vagy figyelmen kívül hagyták, megnyilvánulásának évei mégis gyümölcsöt teremtek. A Jézusba vetett hit magja a tanítványok szívében volt elvetve. Ez az Egyházban hozta meg a gyümölcsét, amely a mai napig megmaradt. Tehát ne becsüljétek le a csekély kezdetek idejét. Ilyenek lesznek ezek a sugallatok, a magok kicsik, de a kezdet hatékony.

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/hamarosan-eljovok/

1.)DEMONSTRÁCIÓK A KÖVETSÉGEKNÉL

Szerző andre | 2021. február 13. szombat

Szeptember 13.

Újból szólnom kell a világhoz, mert óriási tűz gyújtására készülnek. Sokáig fogják azt táplálni, és le fogják rombolni a még megmaradt reményeket is a Közel-keleten. Gúnyolódások,csúfolódások, és demonstrációk mindenfelé. Azonban az igazán nagy erőszak még várat magára, azt még nem robbantják ki.

A diplomaták mind lázasan dolgoznak, és nyilatkozatokat küldözgetnek egymásnak. A sajtó pedig mindezt kommentálja. A média leadja. De már túl késő. A sátán tüzéhez már minden összeállt, és én hajszálpontosan megnevezem erődítményeik központjait; Kairó, Szíria, és Irán. Ezeket a tűzfészkeket a muszlim szélsőségesek védik, és fegyverzetükön nem lehet áttörni.

Ezek a tüzek lesznek majd a következő lépés, – a következő fázis. Még nem vagyunk a sátán által előkészített tűz centrumában.

Szerző andre | 2021. február 13. szombat

Miasszonyunk Üzenete, 2013. április 13.

Drága gyermekek, Én vagyok a ti fájdalmas Édesanyátok. Azért jövök a Mennyből, hogy megáldjalak benneteket, és hogy elmondjam nektek: ti az Úrhoz tartoztok. Ne csüggedjetek el. Jézusom mellettetek van. Bátorság. Nincs győzelem Kereszt nélkül! Hajtsátok imára a térdeteket. Európa népessége aggasztóan csökkeni fog. A tömegek segítségért fognak folyamodni világszerte. A gazdag és a szegény ugyanabba az irányba fog haladni és ugyanazt a kenyeret fogják enni. A hit csak nagyon kevés szívben lesz jelen és Jézusom Egyháza sokat fog szenvedni. A pogány nemzetek el fogják fogadni az Evangéliumot és Jézust szeretni fogják. Nagy lesz szenvedés, de a végén eljön Isten győzelme Szeplőtelen Szívem végső győzelmével együtt. Félelem nélkül menjetek előre. Én mellettetek vagyok, bár ti nem láttok engem. Legyetek szelíd és alázatos szívűek és minden jól fog végződni számotokra. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Szerző andre | 2021. február 12. péntek

2013.03.12-én

Kedves gyermekek, szilárdan higgyetek az Úr hatalmában, és akkor meglátjátok majd, hogy minden jól végződik. Ne veszítsétek el a reményt. Jézusomnak a ti őszinte és bátor „Igen”- etekre van szüksége. Ne éljetek úgy, hogy el legyetek választva az Ő kegyelmétől. Térjetek vissza Hozzá gyorsan. Amit ma meg kell tennetek, ne halasszátok holnapra. Ti most a nagy szellemi zavarodottság idejében éltek. Merítsetek erőt az imádságból és az Eucharisztiából. Nyissátok meg szíveteket, és fogadjátok el Jézus evangéliumát. Mindenben Istent helyezzétek az első helyre. Veszedelmes madarak a gonosz magvait hintik szét, de Isten szőlőskertjében csak az igazság magvai fognak felnőni. A tűz a Palotában a becstelenség gyümölcse. Fájdalmas Anyátok vagyok, és szenvedek azért, ami rátok vár. Figyeljetek szavaimra. Hajtsátok imára térdeteket. Amikor már minden veszni látszik, Isten akkor fog majd diadalt aratni a hívőkért. Bátorság. Veletek vagyok. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Szerző andre | 2021. február 11. csütörtök

3817; 2013. május 11.

Drága gyermekek, Édesanyátok vagyok, és ti jól tudjátok, hogy egy anya mennyire szereti a gyermekeit. Ne hagyjátok, hogy az elbizonytalanodás távol tartson benneteket kéréseim elfogadásától. Szükségem van rátok. Meg szeretném mutatni elkülönült gyermekeimnek a Fiamhoz, Jézushoz vezető ösvényt. Tudom, hogy képesek vagytok segíteni nekem. Ne hátráljatok meg. Kérem, hogy ne engedjétek kialudni a hit lángját. Üzeneteim miatt üldözni fognak benneteket az emberek, de biztosak lehettek abban, hogy én és Jézus mindig szeretni fogunk titeket. Szeplőtelen Szívem végső győzelmekor meglátjátok majd a terveim szerint végzett munkátok gyümölcseit. Az én győzelmem a ti győzelmetek lesz. Bátorság. Amikor úgy látszik, hogy minden elveszett, akkor fog Isten nagy győzelme bekövetkezni. Végül az Egyház győzedelmeskedni fog. Félelem nélkül haladjatok előre. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Szerző andre | 2021. február 11. csütörtök

2013.03.11-én

Kedves gyermekek, Én olyannak szeretlek titeket, amilyenek vagytok. Azt kérem, hogy hitetek lángját soha ne hagyjátok kialudni, és mindenben legyetek hasonlóak Jézushoz. Nem vagytok egyedül. Legyetek biztosak benne, hogy Jézus nagyon közel van hozzátok. Ne hátráljatok meg. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt azért a misszióért, amit az Úr rátok bízott. Nincs győzelem kereszt nélkül. Az Egyház nehéz keresztet fog hordozni. Üldöztetést, és megaláztatást fog elszenvedni. Fájdalmas viharba fog kerülni, de nem fog elsüllyedni. Legyetek éberek. Még kemény megpróbáltatásokkal terhes, hosszú évek állnak előttetek. Bátorság. Én könyörögni fogok értetek Jézusomnál. Örvendjetek, mert nevetek fel van már jegyezve a Mennyben. Ezt az üzenetet hoztam nektek ma a Legszentebb Szentháromság nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

2013.03.11-én, éjjel

Kedves gyermekek, bízzatok Jézusban. Ő le fogja csendesíteni a vihart, mely a nagy bárkát majd veszélybe sodorja.

Konfliktusok lesznek, de a bárka végül megérkezik a biztonságos kikötőbe. A győzelem Jézusé lesz. Ti, akik hallgattok engem, ne bátortalanodjatok el. Azért jöttem a Mennyből, hogy segítsek nektek. Ne aggódjatok. Édesanyátok vagyok, és tudom, hogy mivel kell majd szembenéznetek. Hajtsátok imára térdeteket. Csak az ima ereje által érhetitek el a győzelmet. Szeressétek az igazságot, és védjétek azt meg. Fogadjátok be az Evangéliumot, és mindenhol tegyetek tanúságot hitetekről. Ti a világban éltek, de nem vagytok a világból valók. Nyissátok meg szíveteket, és kövessetek Engem. Én ahhoz az Egyetlenhez akarlak elvezetni benneteket, Aki számotokra az Út, az Igazság, és az Élet. Tudom, hogy mire van szükségetek, és kiesdeklem azt nektek Jézusomtól. Haladjatok tovább előre, félelem nélkül. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Goiania/GO,2013. április 9.

Szerző andre | 2021. február 9. kedd

Drága gyermekek, bátorság. Amikor a megpróbáltatások nehézségeit érzitek, ne csüggedjetek el. Jézus mellettetek áll. Ti az Úré vagytok. Amikor üldöznek benneteket, legyen a hallgatás védelmetek fegyvere. Nincs vereség azok számára, akik nekem szentelték magukat. Legyetek reménnyel teltek. Az emberiség az Isten elleni lázadás útját tapossa. Imádkozzatok, Ez a nagy lelki zűrzavar ideje. Keressétek Jézust. Ő szeret benneteket és tárt karokkal vár titeket. Szeressétek és védelmezzétek az Igazságot. Jézusom Egyháza nagy győzelemre fog találni ott, ahol minden elkezdődött. Ne fogjátok vissza magatokat. Én vagyok a ti Édesanyátok és szeretlek benneteket. Hajtsátok imára térdeteket és hallgassatok felhívásaimra. Mindent Isten irányít. Ebben a pillanatban a kegyelmek bőségét árasztom rátok. Boldogan haladjatok tovább. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Szerző andre | 2021. február 9. kedd

2013. 03. 09-én

Kedves gyermekek, Én a ti Fájdalmas Édesanyátok vagyok, aki a miatt, szenved, ami rátok vár. Ti a nagy szellemi összezavarodottság jövője felé haladtok. Bízzatok Jézusban. Ő a ti Mindenetek, és csak Benne találtok győzelemre. Ne féljetek. Hallgassatok arra, amit mondok nektek. Jézusom mindent ellenőrzése alatt tart. Az egyezmény nagy zűrzavart fog okozni. Ahol nincs hűség, ott nincs igazság sem. Soha ne hagyjátok, hogy bármi is elszakítson az igazságtól benneteket. Történjen bármi, ti mindig maradjatok azon az ösvényen, amelyet már évekkel ezelőtt megmutattam nektek. Bátorság. Én mindig mellettetek vagyok, még ha nem is láttok engem. Hajtsátok imára térdeteket az Egyház nevében. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

A PÁPA HALÁLA JERUZSÁLEMBEN

Szerző andre | 2021. február 9. kedd

2011. február 9.

Jézus:

Az Egyház elhagyta Izraelt, mint egy gyermek a szülőanyját, de Izrael volt az, aki elutasította a saját gyermekét. A termőföld elutasította a gyümölcsöt, amelyet megtermett. Aztán a legszomorúbb idők következtek. Izrael és az Egyház elkülönült egymástól. Most két egymástól független csoportot alkotnak. Az anya megtagadta gyermekét, a talaj megtagadta a gyökereket, melyeknek benne kellett volna élniük.

Péter volt a zsidók apostola, és Pál is sokat prédikált a zsinagógákban. Hirdették az igét, és a gyökerek próbáltak mind mélyebbre kerülni a talajban. De nem voltak képesek átfúrni azt, annak ellenállása miatt. Mély gyökerek nélkül a növény nem maradhatott sokáig meg eredeti talaján.

 

Így hát, amikor jön a sötétség, és Izrael mély depresszióban van, akkor érkezik el az új pillanat. A pápa, a katolikus egyházfő, Izrael legsötétebb pillanatában érkezik Jeruzsálembe, és életét adja Izraelért. Sok zsidó ember szeme fog felnyílni. Azt mondják majd: „minket a Katolikus Egyház mentett meg”. A talaj befogadóvá válik, és a magok újra termőképesek lesznek. Egyházam és a zsidó nép egyesülnek, amint azt már évszázadok óta akartam.

Amikor az Egyház gyökerei ismét behatolnak az eredeti zsidó talajba, az más egyházak megosztottjait is meggyógyít majd, melyek akkor jöttek létre, amikor először különült el az Egyház a Zsinagógától.

Világossá válik majd az összes keresztény Egyház számára, hogy új felhívás van az egységre, a gyökerekben, és a szívben.

Az Egyházak látni fogják, amit még eddig soha, és azt teszik, amit sosem hittek volna, hogy tenni fognak. Látván Izrael és a Katolikus Egyház egységét, azt fogják mondani: „Nekünk egységben kell lennünk”. Az egység útjában álló évszázadok alatt felhalmozódott összes akadályt messze söpri majd a Lélek egyetlen fuvallata.

Valóra válik Izajás betakarításra vonatkozó próféciája. A nemzetek minden gazdagsága Izraelbe fog jönni. Ez igazi vagyon lesz, az egyházak összes lelki javai egyesülve Jeruzsálemben a Katolikus Egyházzal és Izraellel. Beteljesül imádságom, hogy mind eggyé válnak, amiként az Atya és Én is egyek vagyunk.

A világ is látni fog valami egészen különlegeset, amit még sosem látott. Látni fogják az egyházakat egyesülni, és az összes egyházat Izraellel egyesülni. A világ egy hatalmas felhívást fog érezni arra, hogy hagyja el a sötétséget. Az Egyház és Izrael lesz a világosság az összes nemzet számára. Ez a világosság nem fog csökkenni, és nem takarja el semmiféle megosztottság az egyházak között, vagy az egyházak és Izrael között. A világ nem lesz képes kitérni a meghívás elől. Az egység előttük áll majd, és arra hívja fel őket, hogy fogadjanak el Engem, mint az Urat.

Megjegyzés: Ez rendkívüli. A Pápa áldozati halála vezet a teljes egységhez Izrael és a Katolikus Egyház között, amely az egész kereszténységet újraegyesíti, és elülteti újra Izrael földjébe. Ez a nagyobb bizonyság fogja szembesíteni a világot egy hatalmasabb meghívással arra, hogy fogadja el Jézus Krisztust, mint Urat.

Mária:

Jönni fog egy pillanat, amikor elviszem majd szeretett fiamat, a Pápát. Jeruzsálembe megyek vele. Másodízben megyek Jeruzsálembe, hogy tanúja legyek egy fiú halálának. Amikor ez megtörténik, a zsidó nép szeme először fog felnyílni. Meg fogják látni a Pápa halálában, amit a Katolikus Egyház tett értük. Nem lesz hiba abban, ahogy az Egyház megáldja őket, mert az Egyház feje teszi azt meg a legnagyobb áldozattal. Izrael át fogja ölelni a Katolikus Egyházat. Minden katolikus üdvözli majd Izraelt, mert mindannyian látták a Szentatya döntését (a püspök fehér ruhában) amint felajánlja életét Izraelért. A Katolikus Egyház és Izrael egyesülése a szívek egyesülése lesz, amelyet az események váltanak ki az egész világ szeme láttára, amit sosem felednek el.

Megjegyzés: A Pápa halálával Izrael szemei felnyílnak a Katolikus Egyházra, és arra, hogy miként nyílik meg a katolikusok szíve Izrael felé. Mindkettő ugyanabból az eseményből következik.

Szerző andre | 2021. február 8. hétfő

Miasszonyunk Üzenete 2013. április 8.

Drága gyermekek, ti az Úrhoz tartoztok. Ne engedjétek meg a gonosznak, hogy rabszolgákká tegyen benneteket. Tegyétek mindenben az Úr Akaratát. Ne engedjétek, hogy az e világ dolgai elválasszanak benneteket a Teremtőtől. Én a ti Édesanyátok vagyok, és azért jövök a Mennyből, hogy segítsek nektek. Ne álljatok karba tett kézzel. Most van alkalmatok, hogy megtérjetek. Térjetek meg gyorsan. Amit ma megtehettek ne halasszátok holnapra. Szenvedek mindazért, ami rátok vár. Hajtsátok imára a térdeteket. Csak az imádkozással tudtok ellenállni azon megpróbáltatások nehézségeivel szemben, melyek be fognak következni. Szeressétek az Igazságot. Maradjatok Jézussal. A gonosz cselekedetei arra fognak sok hívő férfit és nőt vezetni, hogy megtagadják az Igazságot. Ez a nagy lelki zűrzavar ideje. Ne fogjátok vissza magatokat. Aki az Úrral jár, sohasem tapasztalja meg a vereség nehézségét. Bátorság. Könyörögni fogok Fiamnál értettek. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

3.) A gonosz termés betakarítása

Szerző andre | 2021. február 7. vasárnap

Október 07.

Most már késő. Oroszországnak meg lett engedve, hogy létrehozza szövetségi rendszerét. Új barátai lehetővé tették, hogy erőt gyűjtsön.

Hamarosan ők mind az ellenségeitek lesznek. Meg vagytok lepve? Csodálkoztok? Éles szemmel akárki könnyen megláthatta volna. A Gonosz megtévesztett benneteket, megzavarta ítélőképességeteket, hiszen minden jel világos volt. Most már csak aratni tudtok, méghozzá a vakságotok és megtévesztésetek termését. A gyümölcsök beérése nem késlekedik.

Miért beszélek erről, mikor döntéseiteket már meghoztátok? Szeretném letépni az álarcot, amelyet Oroszország a szemetek elé helyezett. Nem kell, hogy tovább haladjatok azon a sötét úton, ami csak fiaitok, leányaitok és barátaitok elpusztításához vezet.

Amerika, foglald el újra régi pozícióidat! Oroszország az esküdt ellenséged, és te bolond módon szerződéseket kötsz vele. A könnyeim hullnak érted, esztelen Amerika.

RÖVIDESEN JÖVÖK, MÁSODIK ALKALOMMAL JÖVÖK EL HŰSÉGES NÉPEMHEZ

Szerző andre | 2021. február 7. vasárnap

Azokhoz jövök, akik harcoltak azért, hogy Nálam maradjanak.

Az engedelmesekhez jövök, az egyszerű és szerény emberekhez, azokhoz, akik elestek, de újból felkeltek, azokhoz, akik a szenvedésben nem veszítették el hitüket.

Azokhoz jövök, akik az élet körülményeiben felismerték, hogy mindig az Én akaratom a legfontosabb és az Én útjaim, nem az emberek útjai.

Egyházamért jövök.

Azokhoz jövök, akik megtisztultak.

Azokhoz jövök, akik minden pillanatban készek voltak szolgálatomra.

Azokhoz jövök, akik igent mondtak Nekem.

Azokhoz jövök, akik bűnbánatot tartottak és azokhoz, akik elfordultak a világi dolgoktól és a világ sodrával szemben úsztak.

Azokhoz jövök, akik nem szégyellnek Engem és akik minden időben megtartották hitüket.

AZONBAN, MIELŐTT MÁSODSZOR ELJÖNNÉK, TISZTASÁGOM MINDEN EMBER LELKIISMERETÉT MEGÉRINTI, HOGY LÁTHASSÁK SAJÁT MAGUKAT.

Nagyon kemény idők lesznek ezek mindannyiótok számára, de erre szükség van, hogy lássátok magatokat minden képmutatás nélkül.

Olyan idők lesznek ezek, amelyek egy örökkévalóságnak tűnnek, de nem azok, és addig fognak tartani, amíg a lélek belseje átvizsgálódik. Minden, amit az ember bensőjében titokként elrejt, megjelenik a tudatában.

Jaj azoknak, akik népemet üldözték!

Jaj azoknak, akik Egyházamat megszentségtelenítették!

Jaj azoknak, akik hozzájárultak az ifjúság elszegényítéséhez és tönkretételéhez!

Jaj azoknak a felnőtteknek, akik önkontroll nélkül okot adtak a megütközésre és rossz példát mutattak a gyermekeknek!

Jaj azoknak, akik a bölcsességet, amelyet adtam nekik, arra használták, hogy népem halálát okozzák!

Jaj azoknak, akik úgy hiszik, tanult szelleműek és a megütközés forrásai lettek, és akik gyermekeimet elidegenítették Tőlem!

Azokhoz jövök, akik alázatosak, szegények és szerények.

RÖVIDESEN JÖVÖK SZERETETEMMEL ÉS TISZTASÁGOMMAL, HOGY MEGÉRINTSEM AZ EMBEREK LELKIISMERETÉT.

Ehhez az elszegényedett emberiséghez jövök hamarosan, hogy megvilágítsam az enyéim tudatát és előkészítsem azt azokra a pillanatokra, amelyek megszűnnek pillanatok lenni, mivel hosszú, szenvedésteli napokká válnak az Antikrisztus kezében.

Milyen sokan várnak rá, anélkül, hogy felismernék, hogy csápjaival ő már az egész emberiséget behálózta. Úgy néznek rá, mint egy teremtményre, de ő már nincsen csendben, hanem nagy hangon cselekszik a hatalmasok által, akik felépítik országát.

Milyen sokan elfelejtenek Engem azok közül, akik az ő szolgálatában állnak!

Milyen sokan vannak, akik uralkodni szeretnének az emberiség fölött és ezzel a hatalmat kezükbe kapnák, csupán rabszolgaként kiszolgáltatták magukat, mivel a gonosz fajzat sohasem fogja átengedni a hatalmat az embereknek. Ő elvonja a gyengék szellemét, a balgákét és azokét, akik nem hallgatnak Szavamra, elvetnek Engem és a gonosz szellemét vezetőjükként fogadták el.

Szeretett népem:

Nem csak kenyérrel él az ember, hanem a mindennapok kötelességeivel is foglalkozik és a házával, és Én nem mondom azt, hogy ezeket el kellene hanyagolnia, hanem azt, hogy erejét és egész idejét ne csak az anyagiakra korlátozza.

Miért ne törekednének arra, hogy szellemükben növekedjenek, Engem megismerjenek, keressék a Hozzám való közelséget és engedjék meg Nekem, hogy részt vegyek életükben, anélkül, hogy korlátoznám őket?

Tisztítsátok meg lelketeket, szabaduljatok meg a csábításoktól és elhajlásoktól, amelyeket a világ felkínál nektek. Én vezetem enyéim útját, és ha azok elzáródni látszanak, ez azért van, mert Én elválasztottam őket a világtól és azokat, akik ajtót nyitnak akaratom előtt, elfogadom és teljesen felemelem.

Szeretteim:

Milyen sok báránybőrbe bújt farkas tartózkodik közeletekben! Milyen sokan megszégyenítik gőgjükkel és felfuvalkodottságukkal az egyszerű és szerény embereket, de ezek, akik csak saját magukat látják és egyesek – ezt fájdalommal mondom – saját büszkeségük miatt nem ismerik fel, hogy helytelenül cselekedtek.

Belemerülnek az Antikrisztus csábításainak mocsarába, de ti, Én népem, ti, akik egyszerűek vagytok és szelídek, mint a galambok, akik szemem fénye vagytok, ti örömöt találtok szavaimban, mert megtaláljátok bennük a népem iránti szeretetet, amiért örömmel jövök, azért, hogy tisztulást hozzak, nem pedig, hogy elbátortalanítsalak benneteket, hanem hogy szabad akaratotok figyelmeztetése által megtisztuljatok.

Szeretteim:

Felkérlek benneteket, hogy eltérés nélkül az úton maradjatok, mivel ezek döntő pillanatok, és a démonok is nagyon pontosan ismerik mindegyiktek gyengeségeit és azokat, akik erőfeszítéseket tesznek és keményen ellenállnak, még erősebben igyekeznek elcsábítani.

FONTOS, HOGY NE TÁVOLODJATOK EL, EGY LÉPÉST SE HÁTRÁLJATOK, MIVEL ÉN NÉPEMMEL VAGYOK, HA MEGENGEDITEK, HOGY VEZESSELEK BENNETEKET.

Szeretteim, ezek mindannyiótok számára a próbatétel pillanatai, akikhez könyörgök, maradjatok Szívemben és Édesanyám Szívében, semmikor se inogjatok meg és készüljetek fel arra a pillanatra, amikor eljövök tisztaságommal, hogy az egész emberiség lelkiismeretét megérintsem.

Örök szeretettel és gyengédséggel Atyaként jövök, aki szereti övéit.

Irgalmasságommal jövök, azonban mindannyiótoknak igazságban magába kell néznie.

Szeretett népem:

A megpróbáltatások után akaratom napja ki fog sütni és minden sugarában látjátok majd magatokat és örvendeztek és felemelkedtek a Lélekben.

Ne veszítsétek el bátorságotokat, hogy békém, szeretetem és igazságosságom népemmel maradjon, melyet sohasem hagyok támaszom nélkül, és ez a nemzedék csodálni fog Engem és örömmel tölti el, hogy hű maradt felhívásomhoz.

FELHÍVOK MINDENKIT, HOGY KÖZÖSSÉGBEN ÉS TESTVÉRISÉGBEN IMÁDKOZZANAK ÉS CSELEKEDJENEK, NE CSAK TANÚKÉNT, HANEM VIGYÉK EL SZAVAMAT TESTVÉREIKHEZ.

RENDKÍVÜL FONTOS, HOGY GYERMEKEIM NE CSAK AZ ELŐTTÜK ÁLLÓ KATASZTRÓFÁKRA KÉSZÜLJENEK, HANEM LELKÜKBEN IS FELKÉSZÜLJENEK.

Felszólítom népemet, hogy imádkozzanak a Közel-Keletért.

Felhívom népemet, hogy imádkozzanak az Egyesült Államokért.

Felhívom népemet, hogy ne hagyják abba imáikat Egyházamért, amely súlyosan megrendül.

VÉDELMEZZÉTEK SZERETETEMET, VÉDELMEZZÉTEK A LELKEK IRÁNTI SZOMJÚSÁGOMAT, VÉDELMEZZÉTEK IRGALMASSÁGOMAT.

NE FÉLJETEK, VELETEK VAGYOK.

MEGÁLDALAK BENNETEKET, SZERETLEK TITEKET, MEGPECSÉTELLEK BENNETEKET VÉGTELEN SZERETETEM PECSÉTJÉVEL.

Jézusotok

ÜDVÖZLÉGY BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA

ÜDVÖZLÉGY BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA

ÜDVÖZLÉGY BŰN NÉLKÜL FOGANTATOTT SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA

Fordítás: Z. Katalin

Forrás: http://www.revelacionesmarianas.com/italiano.htm

Szerző andre | 2021. február 7. vasárnap

3815; 2013. május 7.

Drága gyermekek, megpróbáltatás és halál jellemzik az Egyház jövőjét, de győzelem vár azokra a hívekre, akik túlélik a nagy üldöztetést. Szenvedek ezek miatt a rátok váró események miatt. Isten mindezt meg fogja engedni, hogy az Egyház újra olyanná váljon, amilyen egykor volt. Mikor minden már elveszettnek tűnik, megjelenik a hit embere. Az ő karizmája és szentsége vonzani fogja az elszakadtakat. Ez lesz az Én Szeplőtelen Szívem végső diadala. Bátorság. Ne hagyjátok abba az imát. Én együtt megyek veletek.

Bármi történjék is, soha ne távolodjatok el az igazságtól. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

FIGYELJÉTEK IZRAEL JÖVŐJÉT

Szerző andre | 2021. február 7. vasárnap

2011. február 7.

 

Jézus:

Amint az Utolsó Vacsora asztalánál álltam, láttam Izraelt. Egész jövője feltárult előttem; a város rómaiak által történő lerombolása, a nép szétszóródása diaszpórákba az egész világon, és a pillanat, amikor a zsidó embereket visszatérésre hívják Izrael Állam megalakulásakor. A visszatérés mindnyájukat boldoggá teszi. Azonban saját erejükben bíznak, mint őseik is tették. Fegyvereket gyártanak háborúhoz, és elégedettek e fegyverekkel. Rossz úton járnak, mely lefelé vezet, arra az ösvényre, mely ellenségeik kezére juttatja őket, ahelyett, hogy visszahúzódnának biztonságba, az én karjaimba. Most ellenségeik fegyverkeznek, és az áradat megindul. Védelmük elszivárog. Terror és rémület mindenhol, de ők mégsem fordulnak hozzám.

Évszázadokkal ezelőtt az Atya közbelépett értük, és elküldött engem, remélve, hogy Izrael felismer, mint Messiást. De ők megöltek engem. Mit tesz most az Atya? Nem küldhet el ismét meghalni engem. Helytartómat fogja elküldeni, a Pápát. A Pápa úgy érkezik Jeruzsálembe, mint ahogy én érkeztem. A sokat szenvedett város és Izrael kezd kétségbeesni, és tanácstalan, hogy mit tegyen. És akkor egy fehérbe öltözött alak érkezik, akit az Atya küldött, épp úgy, mint engem. Azért jön, hogy megmentse Izraelt, amiként én is azért mentem. Ő szintén meg fog halni Jeruzsálemben, de az ő halála mélységes hatást gyakorol majd az egész világra. Az egész világ könnyezik majd a halála miatt, és a halála áldást hoz Izraelre.

Miért nyilvánítom ki ezeket a dolgokat most? Miért avatlak be titeket ily gyorsan e misztérium mélységeibe? Mert az idő rövid. Ezek az események közel vannak, nincsenek már messze.

Megjegyzés: Jézus leírja az Izrael Állam megalakulása óta történteket, és most miért szenved annyi ellenségtől. Legfontosabb, hogy a Szentatya Jeruzsálembe megy, meghal ott, és események sorozata veszi kezdetét, mely megmenti Izraelt.

Szerző andre | 2021. február 6. szombat

Miasszonyunk Üzenete 2013. április 6 –án

Drága gyermekek, hajtsátok imára térdeteket. Legyetek éberek. Figyelemmel hallgassatok felhívásaimra és mindenhol tanúskodjatok, hogy ti az Úrhoz tartoztok. Legyetek hűségesek. Az engedetlenség zűrzavart fog okozni. A választottak elhagyják az oltárokat és az utcákon fognak sétálni. Ők egyesülni fognak az igazság ellen. Szenvedek mindazért, ami rátok vár. Ne fogjátok vissza magatokat. Jézusom veletek van. Ne csüggedjetek el. Minden megpróbáltatás után Isten győzelme fog bekövetkezni, Szeplőtelen Szívem Diadala által. Bátorság. Hallgassatok Jézusra és meg lesztek mentve. Félelem nélkül menjetek előre. Ezt az üzenetet hoztam ma nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Áldásomat adom rátok, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

Oroszország – A gonosz Birodalom

Szerző andre | 2021. február 5. péntek

Október 05.

1.) Oroszország színpadra való visszaengedése

Oly világosan beszélek, mert az idő rövid és a veszély nagy. Az emberiség nem tudja felfogni ezeknek a napoknak és hónapoknak a fontosságát. Ezért felfedem ezeket az igazságokat, és megmutatom, ami történni fog, olyan tömören, ahogy csak lehetséges.

Amikor a rombolás kitör, az ember szabadjára engedi azokat a rettenetes fegyvereket, amelyet felhalmozott, de még sosem merte használni. Ezt az önmérsékletet most félre lökik, és ami bevethető lesz, azt be is vetik. A nagyhatalmak oldalra fognak állni érezvén, hogy azok, akik ezekbe a konfliktusokba belebonyolódtak, hamarosan kimerülnek, és átadják ezeket a harcokat. Ez mind hiba. Előbb kellett volna lépéseket tenni, és megelőzni, hogy ezek a kisebb nemzetek ilyen fegyverekhez hozzájuthassanak. Ehelyett elnézték a fegyverzetek bővítését, a problémát félretolták. Nem hoztak döntés.

Mindez azért történt, mert az Amerika és Oroszország közötti viszony még mindig inkább nevezhető versengésnek, mint barátságnak. Ez az úgynevezett barátság olyan hazugság, amely megakadályozta azokat a lépéseket, amelyek a világ békéjét biztosíthatnák. Oroszországnak megengedték, hogy visszatérjen a színpadra.

2.) A csaló Oroszország

Most már túl késő korlátozni Oroszország hatalmát. Megengedték neki, hogy újra erőre kapjon és visszanyerje pozícióit. Éppen ez a célja vezetőinek, Oroszországot újra olyanná tenni, mint amilyen azelőtt volt, szuperhatalommá, amelyet becsben tartanak és tisztelnek. Egy út azonban lezárult. Népem imáinak köszönhetően az általa valaha megszállt országok visszanyerték szabadságukat, és nem támogatják tovább a birodalmat, – a gonosz birodalmat.

Oroszország a háttérből mozgatja a színhelyeket. A birodalom ugyan felbomlott, de a gonosz maradt, és megpróbál más középutat találni, hogy ellenőrizzen és uralkodjon. Szövetségre lép azokkal, akik osztoznak vele Amerika iránti gyűlöletében. Mesterkedik, miközben mosolyog Amerikára (mintha megváltozott volna a szíve). Nem tudjátok leolvasni a mosolyát? Ez az árulás és a gúny mosolya, mely elfedi az igazságot. Mikor veszed már észre Amerika, hogy Oroszország továbbra is az ellenséged maradt? Csak elrejtette ezt a valóságot, hogy megtévesszen téged!

Szerző andre | 2021. február 5. péntek
2008.01.05 20:43

 

Drága gyermekeim, Rómában egy háború fog kitörni és csak kevesen fogják azt túlélni. Az, aki Krisztus ellen van (az Antikrisztus) szenvedést és fájdalmat fog hozni egész Európára. Péter Széke megüresedik. A jajveszékelés kiáltásait és a fájdalom könnyeit lehet majd az Egyházban látni.

Olvass tovább: http://www.uzenetek.eu/news/a2008-januar-5-/