Luz de Maria látomása 2020. szeptember 13-án

Szerző andre | 2020. szeptember 13. vasárnap
2020.09.13
[Lásd a weboldalt: https://www.revelacionesmarianas.com/
Testvérek!
Megosztom veletek azokat az információkat, amelyeket Szent Mihály arkangyaltól kaptam e látomás során.
Miután befejezte a szeptember 13-i üzenetet, Szent Mihály a szemem elé állította a földgömböt. Másképp nézett ki, mint ahogy most a műholdon keresztül láthatjuk; a színei eltértek.
Szent Mihály megjegyezte:
Látod, a Földön nincs már annyi zöld, amennyihez hozzászoktál, és hogy helyüket, kék színnel, a tengerek vették át, elárasztva a szárazföldeket?
Meglepődve bólogattam a fejemmel; igen. Aztán azt mondta nekem:
Az emberiség nem fogadja el, hogy ez a kór, amely komolyan sújt benneteket, néhány tudós valamint azok kapzsiságának a következménye, akik a világot uralják, és gonosz módon túszul ejtették az emberiséget. Meg kell ismételnem, amit Királyunk, Jézus Krisztus,és Királynőnk, Édesanyánk már közöltek veled a technológia visszaéléséről: ez a vírus a bizonyíték erre.
A gonosz nagyon ravaszul tanulmányozta, hogyan lehet Isten Népét közelebb hozni a technológiához, mivel azon keresztül fogja az Antikrisztus megismertetni magát az egész emberiséggel. Ez az, amivel a gyermekeket, serdülőket és felnőtteket nagyon könnyen tudják manipulálni anélkül, hogy az számukra feltűnne.
Amit Édesanyánk sok évvel ezelőtt mondott neked, az most beteljesedik: „AZ OTTHONAITOK TÖMEGKONCENTRÁCIÓS TÁBOROKKÁ VÁLTOZNAK”… és ezt az emberiség általában már megtapasztalta.
A virtuális tanításnak ezt az új formáját az emberiség elfogadta, és alávetette magát. Bár ez mindenütt rendetlenséget és erőszakot vált ki, de az emberek mégis normálisnak tekintik, mintha csak azt mondanák, hogy az erőszakra pillanatnyilag szükség van.
Ez a veszély: az embernek minden pillanatban a halállal kell szembenéznie embertársai kezétől, anélkül, hogy ez súlyos következményekkel járna.
Szent Mihály megmutatta, hogy néznek ki az üres emberek, akikben alig, vagy egyáltalán nincs hit. Azonban az emberek egy részét a fény teljességében láttam, és Szent Mihály azt mondta nekem:
Ez azoknak a lelki teljessége, akik a Szent Maradékhoz tartoznak.
Láttam, hogy hosszú sorok kígyóznak az alapvető szükségletekért, ami a megosztott családokban nehézségeket okozott, láttam, hogy különösen az időseket hagyták magukra, hogy a családjuk elutasítja őket, mivel nem tekintették őket már szükségesnek. Amit igazán megfigyelhettem, az a dzsungel törvénye volt; a Máté evangéliuma 24: 8-15- ben leírtak beteljesedése.
Szent Mihály több száz embert mutatott nekem, akik elhagyták a hitet, mert a Jelenések még nem teljesedtek be! Aztán ugyanazokat az embereket mutatta meg nekem a megpróbáltatásokban, nyögve és könyörögve az isteni segítségért.
Láttam egy nagy földrengést, és láttam, ahogy a tenger elárasztja a szárazföldet, és hogy az ostobák nem menekültek a magasabb helyek felé, hanem a vízbe fulladással pusztultak el.
Sok embert láttam megfulladni a tengerfenékből kiemelkedő, és szökőárt kiváltó vulkán miatt.
Az ég elszürkült, az emberek rémülten és ijedten rohantak egyik helyről a másikra, de a hívő emberek térdeltek, és kinyújtották a karjukat Isten imádatában.
Azt mondták:
„Ez az az időpont, amit vártunk! Adj nekünk hitet Uram, Ég és Föld Istene, adj hitet nekünk, hogy célba érjünk!
Azokban a napokban a hírekben be fogják jelenteni, hogy egy szuper-vulkán kitört, és téli klímát okozott…
A repülőjáratok és az összes országok közötti közlekedési eszköz megbénul…
A templomok tele lesznek gyónni kívánó emberekkel…
Szent Mihály azt mondta:
Ma kegyelmet kérnek, de tegnap még Istent gyalázták.
Az ember továbbra is gőgös Isten előtt; ez a generáció két út között választhat: vagy a kegyelem, vagy a bűn rabszolgaságának ösvényét.
Sok országban szenvedések lesznek; a nép fellázad az uralmon lévőkkel szemben, az emberiséget uralók azonban nem az elnökök, hanem a vezető szabadkőművesek, akik előkészítik az egy világkormányt, és káoszt gerjesztenek a nemzetekben…
A háborút meghirdetik és megkezdik.
Szent Mihály felkiált:
Emberiség, ne légy makacs: térj meg! Fogságban tartanak, hogy elválasszanak a Szentháromságtól; Isten nélkül az ember átadja magát az ördögnek.
Ne folytasd az emberi ego szerint való életet, amely megvakítja, megakadályozza a tisztánlátást, hogy büszkeségben élj, és megtapossad embertársaidat.
Szent Mihály még ezt mondja nekem:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.
Ezzel Szent Mihály elment, és kitartást kért Isten népétől.

Megjegyzések

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.