Kolumbia

« Előző bejegyzés

„ATYÁM FIGYELMEZTETÉSÉVEL VÉGET ÉR A KEGYELMI IDŐ”

Az Egyházszakadás, a háború és a gazdasági krízis közepette megtörténik a Figyelmeztetés. Erre való tekintettel sürgős az evangelizáció! „Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek. Gyermekeim, már a kegyelmi idő utolsó pillanatai is múlóban vannak; az emberiség hamarosan áthalad az örökkévalóságba. Atyám Figyelmeztetésével a kegyelmi időnek vége lesz. Sürgős felhívást intézek az emberiséghez fajra, hitre, […]

Ó, mennyire tévednek azok, akik azt gondolják, hogy a Mennyország és a Pokol a Földön van!

2012. december 31. 15:20 A SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek. Egy újabb évnek van vége és Isten még mindig türelmesen várja, hogy az emberiség elfogadja Irgalmasságát. Ha tudnátok, hogy mennyi szomorúság van a mi szíveinkben látva az emberiség túlnyomó részének közönyét és a hálátlanságát. Isten nem a […]

A jelenkor sok prófétája és felkentje kerül rossz hírnévbe és nyilvános vesztőhelyre

2012. május 31. 1:20 MÁRIÁNAK, MINDEN NEMZET NAGYASSZONYÁNAK SÜRGŐS FELHÍVÁSA ISTEN VALAMENNYI GYERMEKÉHEZ Szívem gyermekei, Isten békéje legyen veletek Drága gyermekek, a gonosz erői elkezdtek kibontakozni az egyik országról a másikra, és elkezdődtek a támadások Isten gyermekei ellen. A jelenkor sok prófétája és felkentje kerül rossz hírnévbe és nyilvános vesztőhelyre. Legyetek nagyon óvatosak és ravaszok […]

Minden meg van tervezve arra, hogy a békét destabilizálják

2012, augusztus 30, 8:35 Sürgős felhívás az Atyaistentől az emberiséghez! Örökségem, Isten népe, béke veletek! Az ember békéje hamarosan végett ér, és egy hirtelen esemény fogja megváltoztatni az emberiség sorsát. A halála az egyiknek, a világ királyai közül, egy háború kitörését váltja ki. Minden meg van tervezve arra, hogy a békét destabilizálják! A nemzetek megtámadják […]

Nyájam, már közeledik az Igazság órája. Az Isteni Igazságszolgáltatás ideje elkezdődik

2012. július 30. 15:30 Nyájam, az igazság órája közeledik. Az Isteni Igazságszolgáltatás ideje elkezdődik. Ó, Teremtmények, Isten haragjának kelyhe kicsordul, és készen áll, hogy kiáradjon minden nemzetre. Nemsokára mindenhol, jaj, lesz hallható; Atyám teremtése a bensőjéből fog nyögni, és az emberiség napi rutinja káosszá és pusztulássá alakul. Az egész emberiség el fogja ismerni Isten létezését. […]

GYERMEKEIM, SEGÍTSETEK LELKEKET MENTENI! IMÁDKOZZATOK AZOKÉRT, AKIKNEK LEGNAGYOBB SZÜKSÉGÜK VAN AZ ISTENI IRGALOMRA EZEN A VILÁGON ÉS AZOKÉRT, AKIK A TISZTASÁG LEGALSÓBB SZINTJEIN ÉLNEK.

2013. április 30. 8:45 AZ OLTÁRISZENTSÉGI JÉZUS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ Gyermekeim, béke veletek. Atyám meghosszabbította Isteni Irgalmasságának rövid idejét arra várva, hogy kihirdessék az Én Édesanyám 5. Dogmáját és felajánlják Oroszországot az Édesanyám Szeplőtelem Szívének. Az Ő kérésére meghosszabbította irgalmasságának idejét addig, amíg megtörténnek ezek az események. Gyermekeim, segítsetek lelkeket menteni! Imádkozzatok azokért, akiknek legjobban […]

Ó, HÁLÁTLAN ÉS BŰNÖS EMBERISÉG, AKI A MESSIÁS ELJÖVETELÉRE VÁGYIK! ELJÖN A TI MESSIÁSOTOK, AKI AZ ÖRÖK HALÁLRA FOG VINNI BENNETEKET

2012. október 29. 8:30 MÁRIA, A TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ Szívem kicsiny, drága gyermekei, Isten békéje legyen veletek. Ne engedjétek senkinek, hogy megtévesszen benneteket azt mondva, hogy Fiam itt, vagy ott van. Fiam nem fogja betenni a lábát erre a Földre, Ő uralkodni jön majd az Ő megtisztított lelkei és hűséges emberei fölött […]

A világ elkezdi majd jajgatását, mint a szülésben lévő nő, és életet fog adni egy új teremtménynek!

2013. május 28. Mária, Rosa Mystica hívása az emberséghez Kis gyermekek, Isten békéje legyen veletek! A világ elkezdi majd jajgatását, mint a szülésben lévő nő, és életet fog adni egy új teremtménynek! Ez a világ, amit ismertek, nagyon rövidesen el fog múlni. De ne féljetek, maradjatok nyugodtak, és bízzatok az Úrban, és minden az Úr […]

Ó, halandók, ne járjatok tovább a sötétségben, ne hagyjátok utolsó percre megtéréseteket, mert elveszíthetitek a lelketeket az isteni Igazságszolgáltatás átvonulásakor

2012.szeptember 27. 2:15 SZENT MIHÁLY FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ Halleluja, halleluja, halleluja. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló! A Mindenható Isten békéje legyen veletek, minden jóakaratú emberrel. Legmagasságosabb Isten magjai, Uram örökségei, maradjatok szeretett és Szent Atyátok, Jahve szeretetében. Testvérek, felszabadulásotok napjai közelednek, ne fáradjatok bele Isten […]

FOGADJÁTOK ÖRÖMMEL ISTENI JEGYESEM ELJÖVETELÉT!

2012. május 27. du. 1:15 A SZENTSÉGES SZŰZANYA SÜRGŐS ÜZENETE ISTEN MINDEN GYERMEKÉNEK ALTO DE GUARNE, ANTIOCHIA Szívem gyermekei, a Szentháromság békéje legyen veletek, és Szent Védelmem és Szeretetem segítsen mindenkor benneteket! Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön minden jóakaratú embernek! Drága gyermekeim, fogadjátok Isten Szent Lelkének kenetét, hogy még egyszer kiáraszthassa ajándékait, […]

NAGYON HAMAR EL FOGOK JÖNNI, MINT TOLVAJ AZ ÉJSZAKÁBAN, ÉS AKKOR SOKAKAT ÁLOMBAN TALÁLOK MAJD!

2012. április 27. de.8:45 Gyermekeim, béke veletek! A nagy megpróbáltatás ideje közel van, ó, emberiség, és ti még mindig elutasítjátok irgalmamat, még mindig hátat fordítotok hívásomnak, és inkább a széles és a kényelmes utat részesítitek előnyben, mely az örök halálba vezet, és hagyjátok, hogy ez legyen járandóságotok! Nagyon hamar el fogok jönni, mint tolvaj az […]

EZEN VÉGSŐ IDŐK HÁLÁTLAN, ÉS BŰNÖS NEMZEDÉKE ÚJRA KERESZTRE FESZÍT ENGEM!

2013. január 27. du.3:30 A Názáreti Jézus fájdalommal telt felhívása Nyájához Én Népem, Én Nyájam, béke legyen veletek! Közelednek a napok, amikor ellenségem és földi követői megszentségtelenítik Atyám Házát. Az utálatosság órája közel van, amikor nevemet a sötétség fiai szidalmazni és mocskolni fogják, és akik ma még hűséget esküsznek nekem, azok holnap már elárulnak és […]

Legyetek óvatosak és éberek, mert az ellenség elkezdte az elmék támadásait

Jézus, a jó pásztor, sürgős üzenete a nyájához 2012. január 27. 13:05 Drága gyermekeim, nyájam bárányai, béke veletek. Legyetek óvatosak és éberek, mert az ellenség elkezdte az elmék támadásait: szellemi lényeket  állított fel, hogy megtámadják gyermekeim elméit, hogy így sokan elveszítsék fejüket. Ezért bárhol is vagytok, gondolatban imádkozzatok, úgy, hogy képesek legyetek visszaverni ezeket a […]

MINDEN ALKALOMMAL, AMIKOR A LELKI HADVISELÉSBE VONULTOK, VONJÁTOK FEL A MÁRIÁS ZÁSZLÓT!

KI OLYAN, MINT ISTEN, SENKI SINCS OLYAN, MINT ISTEN! HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA! DICSŐSÉG A MENNYBEN ISTENNEK ÉS BÉKESSÉG A FÖLDÖN A JÓAKARATÚ EMBEREKNEK! 2012. december 26. 1:10 SZENT MIHÁLY SÜRGŐS FELHÍVÁSA A HARCOLÓ HADSEREGHEZ Testvéreim, a béke, a szeretet és Isten Irgalma legyen veletek. A nagy szellemi harc napja közeledik. Örvendjetek Atyámban és tartsátok meg […]

Fiam Egyházát sokak ostorai ostorozzák, azoké, akik még a tegnap azt mondták, hogy ők a kedveltjeim, és ma Júdásként szolgáltatják azt ki a sötétség hatalmának

2012. június 26. 1:25 A BÁNATOS SZŰZ MÁRIA KÉTSÉGBEESETT FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ Szívem kicsiny gyermekei, kísérjetek engem a Kálvária felé vezető úton. Isten népe, készüljetek, mert az események hamarosan elkezdődnek. Fiam egyháza megkezdte Kálváriáját, a ti Benedeketek erős nyomás alatt van. Imádkozzatok érte és kedveltjeimért, akik a hitük védelméért és az Egyház tanaiért az […]

Felszólítom szeretett nemzetemet, Mexikót: gyermekeim, mi történik veletek? Miért szomorítotok el Engem a viselkedésetekkel?

2012. február 26. 13:45 A Guadalupei Szűz sürgős felhívása az ő szeretett mexikói nemzetéhez Szívemnek szeretett gyermekei, Isten békéje legyen veletek! Édesanyai szívem szomorú, hogy látnia kell amint az Isteni Igazságszolgáltatás napja közeledik, tudva, hogy az emberiség nagy többsége elmerült a hitehagyásban és a bűnben. Ó milyen sok nemzet lesz lerombolva Isten haragja által. Egész […]

A megpróbáltatásotok napjai közelednek, mégis a legtöbben közületek, továbbra is a sötétségben járnak!

2012. december 25. 12:55 JÉZUS, A JÓ PÁSZTOR, SÜRGŐS FELHÍVÁSA AZ EMBERISÉGHEZ Nyájam juhai, béke veletek! A megpróbáltatásotok napjai közelednek, mégis a legtöbben közületek, továbbra is a sötétségben járnak! A lelkiismeretetek felébresztésével minden el fog tűnni, ami régi; ti a Figyelmeztetésem után új teremtményekké váltok. Éljetek Irgalmasságom utolsó harangszavának lehetőségével, ne járjatok a sötétségben, és […]

Nyájam, viseljétek lelki fegyvereteket, hogy szembe tudjatok nézni a gonosz teljes erejével!

2012. május 25. 8:40 A JÓ PÁSZTOR SÜGŐS FELHÍVÁSA NYÁJÁHOZ Nyájam juhai, béke veletek! Nyájam, viseljétek lelki fegyvereteket, hogy szembe tudjatok nézni a gonosz teljes erejével. Vegyétek lelki fegyvereteket, melyet az utóbbi időben adtam nektek, és küzdjetek Édesanyám és mennyei Hadseregem mellett az ellenség hadserege ellen. Ne feledjétek, azok a fegyverek, melyeket adtam nektek, erősek […]

Az ictus, vagy más szóval a hal jele, a Máriás menedékhelyek jelképe lesz

2012. március 25.  12:58 SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA SÜRGŐS ÜZENETE A KATOLIKUS VILÁGHOZ ALTO DE GUARNE, ANTIÓCHIA Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek! Gyermekeim, nagyon szomorú vagyok, és nem tudom a sírást abbahagyni a hálátlan és bűnös emberiség miatt. Most be kell következnie Atyám akaratának és Igazságszolgáltatásának. Én továbbra is közben fogok járni minden gyermekemért, […]

A FIGYELMEZTETÉS ALATT ATYÁM MEG FOGJA ERŐSÍTENI A LELKETEKET, HOGY KÉPESEK LEGYETEK MAJD SZEMBENÉZNI ELLENSÉGEM HADSEREGÉVEL

2013. február 25. de.7:50 MÁRIA, A TIKOS ÉRTELMŰ RÓZSA SÜRGŐS FELHÍVÁSA A HARCOLÓ MÁRIÁS HADSEREGHEZ Máriás Harcoló Hadseregem, Isten békéje legyen veletek! Álljatok készen és készüljetek fel a nagy lelki küzdelemre, mivel az események elkezdtek kibontakozni. Tartsátok készenlétben és imával felfegyverkezve emeljétek magasba a Máriás lobogót, mert a szabadságotokért vívott végső csata hamarosan elkezdődik. Szeretett […]

SZENT MIHÁLY ARKANGYALHOZ HŰSÉGES HÍVEK FELAJÁNLÓ IMÁJA

LELKI FEGYVERZET A TISZTULÁS IDEJÉRE 2011.február 25. du.3:35 Dicsőséges és áldott Szent Mihály, Mennyei Seregek Hercege, a te gondjaidra bízom – szeretett arkangyalom – testemet, lelkemet, szellememet; alázatosan felajánlom neked magamat, családomat és szeretteimet. Légy a mi oltalmazónk és védelmezőnk minden utunkon és lelki csatáinkban. E Szent kijelentés segítségül hívása által: „KI OLYAN, MINT ISTEN, […]

KICSINY GYERMEKEIM, ÉN NEM FOGOK TÖBBÉ IRGALOMÉRT KÖZBENJÁRNI, MERT ELŐREHALADOTT AZ IDŐ, CSAK A LELKEK ÜDVÖSSÉGÉÉRT FOGOK KÖZBENJÁRNI

2012. július 24. du. 13.30-kor A SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek. Hamarosan a harsonák harsogni fognak, és ez alkalommal fokozott erővel fogják felhívni az emberiséget arra, hogy készüljön fel a „figyelmeztetés” bekövetkezésére. Eljött az idő, kicsiny gyermekek, hogy összegyűljetek otthonaitokban, és menedéket keressetek az imában; hiszen bármely […]

« Előző bejegyzés