Isteni Sugallatok

3.) A gonosz termés betakarítása

Október 07. Most már késő. Oroszországnak meg lett engedve, hogy létrehozza szövetségi rendszerét. Új barátai lehetővé tették, hogy erőt gyűjtsön. Hamarosan ők mind az ellenségeitek lesznek. Meg vagytok lepve? Csodálkoztok? Éles szemmel akárki könnyen megláthatta volna. A Gonosz megtévesztett benneteket, megzavarta ítélőképességeteket, hiszen minden jel világos volt. Most már csak aratni tudtok, méghozzá a vakságotok […]

FIGYELJÉTEK IZRAEL JÖVŐJÉT

2011. február 7.   Jézus: Amint az Utolsó Vacsora asztalánál álltam, láttam Izraelt. Egész jövője feltárult előttem; a város rómaiak által történő lerombolása, a nép szétszóródása diaszpórákba az egész világon, és a pillanat, amikor a zsidó embereket visszatérésre hívják Izrael Állam megalakulásakor. A visszatérés mindnyájukat boldoggá teszi. Azonban saját erejükben bíznak, mint őseik is tették. […]

Oroszország – A gonosz Birodalom

Október 05. 1.) Oroszország színpadra való visszaengedése Oly világosan beszélek, mert az idő rövid és a veszély nagy. Az emberiség nem tudja felfogni ezeknek a napoknak és hónapoknak a fontosságát. Ezért felfedem ezeket az igazságokat, és megmutatom, ami történni fog, olyan tömören, ahogy csak lehetséges. Amikor a rombolás kitör, az ember szabadjára engedi azokat a […]

TARTSÁTOK SZEMETEKET IZRAELEN

2011. február 4. Jézus: Milyen soká lesz? Figyeljétek Izraelt. Az a központ. Ha figyelitek Izraelt, tudni fogjátok az időt. Nem pontosan, de látni fogjátok, hogyan közeleg: minél nagyobb veszedelem jön Izraelre, azt jelenti, hogy közelebb az idő. Szeretem Izraelt és Jeruzsálemet. Véremet ontottam, megváltottam a világot és feltámadtam a halálból. Ez egy lepecsételt város, az […]

Azok, akik nem hallgatnak szavamra

2012. október 18. Jézus Ha akkor, amikor beszélek, még azok sem hallgatják meg szavam, akik engem szolgálnak, hagyom, hogy saját útjaikat járják, leélve éveiket anélkül, hogy bármit is tennének Egyházamért. Amikor kritikus helyzetbe kerülnek, félre taszítom őket a színtérről és átadom szőlőskertemet azoknak, akik Igémhez méltó nagy hittel és hűséggel tudják az új termést leszüretelni. […]

Két nagy igazság

2012. október 17. Jézus Szolgáim “Ne csak úgy végezzétek napi teendőiteket, mintha megszokott időket élnétek. A farkas az ajtónál van és a termés beérett. Igen, két nagy igazság van, ami figyelmeteket nem kerülheti el. “A farkas az ajtónál van”, nem mást jelent, mint azt, hogy a gonosz le akarja rombolni Egyházamat és azt hiszi, hogy […]

Hinni kell

2012. október 16. Jézus Sokan nem fognak hinni szavamnak, még azok sem, akik igyekeznek szolgálni engem. Ők továbbra is saját erőfeszítéseik által próbálnak bejutni Királyságomba. Ezek a törekvések azonban nem elegendők a gonosz hatalmas erőivel szemben. Azonban, ha az emberek hisznek bennem és megnyitják szívüket eljövetelemmel szemben, megosztom velük erőmet. Jeleim és csodáim rajtuk keresztül […]

6.) BEFEJEZŐ SZAVAK

Október 16. Ne féljetek, kicsinyeim. Még ezek a pusztítást okozó események is az Én kezemben vannak. Mindenkit biztonságba helyezek, aki hozzám fordul. Sok védelmi forrás, és sokféle menekülő út van a gonosz elől, amikor eljön. De kevés az idő, és ti nem térhettek ki az elől, aminek meg kell lennie, vagy aminek már be kell […]

5.) A SÁTÁN BIRTOKAINAK LEROMBOLÁSA

Szeptember 16. Mi többet lehet még mondani? Ezek az események gyorsan peregnek majd le, egyik a másik után. Mindegyik előkészíti majd az utána következőt. Mindet a Sátán tervelte ki évszázadok óta. Azonban itt rejtett erők lesznek. Az én kezem fogja irányítani az eseményeket. Én pedig enyhíteni fogom azokat. Nem fognak azzal a teljes pusztító erővel […]

4.) AZ EGÉSZ VILÁG FOGJA LÁTNI

Szeptember 16. Senki nem fogja megérinteni mindazt, ami szent az Én Számomra, kivéve annak módját, és mértékét, amit engedek megtörténni. Minden esemény az ellenőrzésem alatt lesz, melyek a szent helyeket érintik, és azokat a személyeket, akik szándékaimnak lettek szentelve. Semmi nem történik véletlenül, vagy találomra. Ezek a személyek pontosan tudni fogják, hogy mit, és mikor […]

Felkészülés az eljövetelre

2012. október 15. Jézus Ez, különleges eljövetelem nagyszerű és végső ajándéka, mellyel elképzelhetetlen békét fogok hozni a világnak, és amelyre fel kell készülni. Ha az emberek válaszolnának ezekre a vallásos buzdításokra, akkor megsiettetnék eljövetelemet, melyben mindenkinek részesülnie kellene. Mindenkinek részt kellene vennie. Mindenkinek nyitottnak kellene lennie. Mindenkinek el kellene fogadnia. Mindenki nagyon fontos ebben a […]

3.) A LEÍRHATATLAN ELKERÜLHETETLEN?

Szeptember 15. Nincsenek szavak arra, ami következik. De ha le is tudnám írni a zűrzavart, és a pusztítást, az emberi elme azt nem tudná felfogni. Mert ez kívül esik az emberi fogalmakon és a felfogó képességen. Senki nem tudja már irányítani a mészárlást, vagy azoknak a pokoli szenvedéseknek a nagyságát, amelyeknek emberi életek lesznek kitéve. […]

2.) A FORTYOGÓ FAZÉK

Szeptember 14. Sokan nem látják, mi történik, mert csak emberi normák szerint mérlegelnek. Nem látják az ember szívét, és azt sem, hogy a csata valójában az emberi szívben folyik a jó és a gonosz között, hogy (a rossz) birtokolhassa azt. Ha az ember átadja magát a gonosznak, a szívét adta neki. Beszippantja őt magába a […]

HAMAROSAN ELJÖVÖK

2012. október 13. Jézus: Nektek tudnotok kell, hogy szívem égető vágya az, hogy olyan módon látogassam meg a földet, ahogyan az még sohasem történt azóta, hogy testet öltöttem és az emberek között éltem. Ez nagyon hamar elkezdődik. Igen, hamarosan eljövök. Mielőtt ez bekövetkezne, világosan el kell magyaráznom jövetelem lényegét, és hogy hogyan fogom kinyilvánítani magam. […]

1.)DEMONSTRÁCIÓK A KÖVETSÉGEKNÉL

Szeptember 13. Újból szólnom kell a világhoz, mert óriási tűz gyújtására készülnek. Sokáig fogják azt táplálni, és le fogják rombolni a még megmaradt reményeket is a Közel-keleten. Gúnyolódások,csúfolódások, és demonstrációk mindenfelé. Azonban az igazán nagy erőszak még várat magára, azt még nem robbantják ki. A diplomaták mind lázasan dolgoznak, és nyilatkozatokat küldözgetnek egymásnak. A sajtó […]

A PÁPA HALÁLA JERUZSÁLEMBEN

2011. február 9. Jézus: Az Egyház elhagyta Izraelt, mint egy gyermek a szülőanyját, de Izrael volt az, aki elutasította a saját gyermekét. A termőföld elutasította a gyümölcsöt, amelyet megtermett. Aztán a legszomorúbb idők következtek. Izrael és az Egyház elkülönült egymástól. Most két egymástól független csoportot alkotnak. Az anya megtagadta gyermekét, a talaj megtagadta a gyökereket, […]