Fontos üzenet Énochnak 2020. augusztus 3-án

Szerző andre | 2020. augusztus 4. kedd

Sürgősen felszólítom az egész katolikus világot, hogy augusztus 9-én az egész világon böjt és imádság legyen, nagyon értékes Vérem rózsafüzérének imádkozásával és Szent Mihály ördögűzés imájával, 12:00 és 18:00 között, Mennyei Atyánktól kérve a templomaim, szentélyeim és szent helyeim védelmét, amelyeket a gonosz erői megsemmisítettek és tönkretettek. Számítok rád, a nyájam!

Jézus az örök főpapjának sürgős hívása hűséges népéhez.
Üzenet Enochnak.
Gyerekeim, a világ lázadásokkal és tüntetésekkel néz szembe, az elit, a nemzetközi szervezetek és a média befolyásával a korlátozások ellen. A meglévő pandémiát használják az emberiség korlátozására olyan protokollokkal, összeesküvésekkel és csalásokkal, amelyek az emberiséget krónikus félelem és pánik állapotba vezetik. Ezeket a stratégiákat használják a világ lakosságának leigázásására és rabszolgaságára, hogy új vírusokkal olthassák be az emberiséget, és az oltásukba befecskendezzék az állat jelét, a mikrochipet.
Még egyszer elmondom neked a nyájam, óvakodj a tömeges oltási kampányoktól, mert célja az, hogy megsemmisítsék a világ lakosságát és másokat, hogy és megismerjék a vadállat jelét! A gyermekek és az idős emberek népessége, különösen a harmadik világ országaiban, eltűnik.  Halálos oltásokkal kapcsolatos kísérleteket fognak végezni ezen országok lakosságával; és ezzel egy baljós terv tengerimalacává válnak a fejlődő országok.
  Gyerekeim, engedelmeskedjetek felhívásomnak, és engedjék el makacsságotokat; vegyétek fel  szellemi páncélotokat reggel és este; Imádkozd a 91. zsoltárt, és szenteld magad minden nap Dicsőséges Vérem erejének, és biztosítlak, hogy egyetlen vírus, betegség vagy járvány sem árthat neked. Ezt mondom neked, mert ezekben a laboratóriumokban létrehozott és az elit által finanszírozott vírusokon okkult rituálékat hajtanak végre, mielőtt a levegőbe szétszórnák, hogy halálosabbak lehessenek és hogy a legnagyobb kárt okozhassák. Tehát lelkileg meg kell védened magad, hogy képes legyél ellenállni ennek a támadásnak, így a vírusok és a pandémiák nem érinthetnek meg téged.

Nyájam, ha az emberiség követné a hívásaimat, nem lennének ezekben a korlátokban, nem  esnének pánikba, mert az ég megvédené őket; de nem, inkább hallgatják és követik a gonosz szolgáinak megtévesztését, akik megpróbálják őket örök halálhoz vezetni. Ésaiás próféta jól mondja: Ezek az emberek ajkukkal és fülükkel dicsérnek, de szívük távol van tőlem (Ézsaiás 29:13). Az embereim a tudás hiánya miatt halnak meg. (Hoseas 4, 6)

Gyermekeim, otthonom, szentélyem és vallási helyszíneim támadása egyre növekszik, és népem sajnos néma. Bűnös csend egy lándzsa, amely átdöfi oldalamat. Nem tudod, milyen fájdalmas és szomorú azoknak a csendje, akik azt állítják, hogy rokonaim! A gonosz hírvivő teljes összeesküvést folytat e visszaélések finanszírozása és a házam bezárása érdekében.
Mindent megtettek, hogy töröljék nevemet az embereim szívéből, és véget vessenek a kereszténység igazságának és hitének. Házamat és a szent helyeket bezárták a pandémiák és a fertőző betegségek ürügyén, valamint a vallásos tevékenységeken kívüli egyéb helyeket és tevékenységeket, ha emberekkel tudsz ellátni. Minden egy összeesküvés, amelyet a világot uralkodó gonosz követek és az ateista kommunizmus terveztek, mert tudják, hogy népeim imádsága elpusztítja minden tervüket.
Ó népem, használd a Vér erejét, hogy megvédje házaimat és szent helyeimet a gonosztevőktől. Lezárjuk őket a Vér erejével, és tedd ezt szeretett Mihályom segítségével, hogy védve legyenek a gonosz erőitől, és  templomaimat, szentélyeimet és hogy a szent helyeim továbbra sem pusztuljanak el . Sürgősen felhívom az egész katolikus világot, hogy augusztus 9-én a böjt és az ima napja legyen az egész világon, a rózsafüzér imádozásával a Legértékesebb Véremért és a Szent Mihály ördögűzésének imájával 12:00 18: 00-ig, és felkérem Mennyei Atyát a templomaim, szentélyeim és szent helyeim védelmére, amelyeket a gonosz erők tönkretettek és megszentségtelenítettek ezen a világon.
Bízom benned, nyájam!
Uram, Jézus és az örök pap.

Tedd közzé az üdvösség üzenetét a föld minden végén népemnek.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Szent Mihály ima

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Jézus Drága Vérének rózsafüzére

Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában/Afrikában 1996-97-ben e szavakkal: „Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak. Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként…”

„E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni.” (1997. március 15.)

„Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.” (Szűzanya szavai I997.jan.29.)

+ + + + +

Keresztvetés †

Ima a Szentlélekhez

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk! Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél! És megújítod a föld színét!

Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, a mi Urunk által! Ámen

Apostoli hitvallás (Keresztre)

Ima a Szent Vérhez (Keresztre)

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.

Miatyánk… Üdvözlégy (3-szor)… Dicsőség…

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

ELSŐ TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Kezének felszögelése

(rövid elmélkedésre megállni)

A Te jobb Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér mentse meg az egész világot, és sok lelket térítsen meg. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.

Miatyánk… Üdvözlégy… (mindkettő a nagy szemre)

Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

MÁSODIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus bal Kezének felszögelése

(rövid elmélkedésre megállni)

A Te bal Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a bal Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér szabadítsa ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védje meg a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.

Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)

Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

HARMADIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Lábának felszögelése

(rövid elmélkedésre megállni)

A Te jobb Lábad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér födje be a Katolikus Egyház alapját minden titkos és ördögi terv ellen. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.

Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)

Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

(fejhajtás)

Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen

NEGYEDIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus bal Lábának felszögelése

(rövid elmélkedésre megállunk)

A Te bal Lábad drága Sebének azon fajdalma által, melyet a Te bal Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér védjen meg mindnyájunkat minden utunkon a gonosz szellem és csatlósainak minden támadása és terve ellen. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.

Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)

Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

(felhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

ÖTÖDIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Oldalának átszúrása

(rövid elmélkedésre megállni)

A Te Szent Oldalad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a Szent Oldaladon átszúrt lándzsa okozott, az onnan kifolyó drága Vér és Víz gyógyítsa meg a betegeket, támassza fel a halottakat, oldja meg a jelen kor problémáit és tanítsa nekünk az utat Isten örök dicsőségéhez. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére,
gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében.

Miatyánk… Üdvözlégy… (a nagy szemre)

Jézus Krisztus drága Szent Vére,
ments meg minket és az egész világot. (12-szer a kis szemekre)

Dicsőség…

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

BEFEJEZŐ IMÁK

3-szor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében! 

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen. (Salve Regina)

Könyörögjünk! Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek. Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Vigasztald trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit. Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.

Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, Könyörögj érettünk!

Szent József, Szűz Mária jegyese, Könyörögj érettünk!

Szent Péter és Szent Pál, Könyörögjetek érettünk!

Szent János a Kereszt lábánál, Könyörögj érettünk!

Szent Mária Magdolna, Könyörögj érettünk!

Minden mennyei harcos és közbenjáró, Könyörögjetek érettünk!

A mi Urunk minden szentjei, Könyörögjetek érettünk!

Minden mennyei seregek, Könyörögjetek érettünk!

Mária Légiója, Könyörögj érettünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Zsoltárok könyve 91. rész

1. 
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
2. 
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
3. 
Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
4. 
Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
5. 
Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
6. 
A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
7. 
Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
8. 
Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
9. 
Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
10. 
Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
11. 
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
12. 
Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
13. 
Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
14. 
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
15. 
Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
16

.

Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.

Megjegyzések

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.