Fiam nyája, a rózsafüzér, amely egyesült a pajzsoddal, védelem és szellemi erő, amely legyőzi ellenfelemet és katonáit a gonosztól.

Szerző andre | 2021. január 11. hétfő


2021. január 11. 11:50
 
Sürgős felhívás Máriától, hogy segítsen Isten népének. Levél az Enochnak.
Drága kicsiny gyermekeim!Az Úr békéje, és az én szeretetem legyen mindnyájatokkal! Anyai védelmem és segítségem mindig veletek lesz!
Fiam nyája! Az életetek rendje meg fog változni! A béke és a nyugalom rövidesen el fog veszni!Olyan nagy események jönnek, amelyek teljesen meg fogják változtatni a ti mindennapi életeteket,és ezek hamarosan be fognak következni!Az én ellenségem és az ő gonosz követőinek ideje elkezdődött,és az emberiségre, különösképpen Isten embereire, üldöztetés,elnyomás, bebörtönzés, behódoltság, rabszolgaság, rossz bánásmód és halál vár! Az új világrend, amely ellenségemet szolgálja már elkezdte uralni a világot. Az ő zsarnok napirendje elkezdődött a vakcinák tervével és a jelenlegi járvány elleni vakcinával! Ezek a vakcinák nem a megoldás, hanem egy holokauszt kezdete, amely az emberiség millióinak halálához, transzhumanizmusához, és a fenevad számának beültetéséhez fog vezetni!
Drága kicsiny gyermekeim!Én arra kérlek benneteket hogy teljes szívetekből forduljatok Istenhez, mert csak őbenne fogjátok megtalálni a békét, a biztonságot és a bizalmat,és a megoldást minden problémátokra! Csak Isten tudja lerombolni azokat a csapdákat,és megtévesztéseket,amelyeket a gonosz követői fognak irányítani hozzátok! A járványt ürügyként fogják használni arra hogy az emberiséget leigázzák és rabszolgává tegyék!A bezártságok egyre erősebbé és szigorúbbá fognak válni,mert ők azt keresik miként lehet az emberiséget leigázni,félelemben és pánikban tartani, így ők nem tudnak védekezni!Ők a bezártságokon keresztül azt is keresik miként destabilizálják számos ország gazdaságát, különösképp a szegény országokét,azért hogy uralmat gyakoroljanak felettük és ellenőrizhessék őket!A csődbe jutott országokat kölcsönökkel fogják megsegíteni de csak akkor férhetnek majd hozzá ha feltétel nélkül elfogadják az új világrend teljes napirendjét! Az összes leigázott ország el fogja veszíteni a szuverenitását,a saját kormányuk el fogja veszíteni az autonómiát,és ők az Új világrend politikája és törvényei szerint lesznek kormányozva! Az Új világrend a sarló és a kalapács által fog uralkodni és mindazok akik fel fognak kelni ez ellen a rezsim ellen el lesznek tüntetve!Azokon az országokon belül, ahol az Új világrend fog uralkodni a magántulajdon el fog tűnni! A szülői tekintély a gyermekek felett különösképp a legfiatalabbak felett is meg fog szűnni! Minden az állam keze alá fog menni,amely felelős lesz abban hogy rendelkezzen a családok és az állampolgárok vagyona felett! Isten emberei a száműzetésbe fognak besétálni,és csak azok, akiknek meg lesz a szörnyeteg száma lesz képes arra hogy vegyen, eladjon és élvezze a segítséget és az állami szolgáltatásokat!
Drága kis gyermekeim! Ettől az évtől kezdve,az emberiség fájdalma el fog kezdődni!Milyen nagy szomorúságot érzek az én szívemben, mint az emberiség Anyja,tudva azt hogy az emberiség többsége el fog veszni, mert távol vannak Istentől. A nagy megpróbáltatások elkezdődnek: igazságtalanság, csalás,kegyetlen és gonosz bánásmód,elnyomás,behódoltság, éhínség, rabszolgaság és halál lesz az a sivatag, amin keresztül fogtok menni! Csak azok, akik Istennel egységben maradnak, és veszik fel az én Rózsafüzéremet,lesznek képesek átmenni ezen a vizsgán!
Fiam nyája! Ismételten mondom neked: Ne engedd el az én Rózsafüzéremet, mert ezzel nagy győzelmet fogsz aratni a gonosz erői felett! Imádkozzátok az én Rózsafüzéremet és ellenségem és az ő gonosz követőinek minden csalása , megtévesztése és terve a földre fog hullani! Fiam nyája! Az én Rózsafüzérem egyesíteni fogja a ti fegyvereiteket,védelmet és lelki megerősítést fogtok kapni,amelyek által  a gonosz és követőit, le fogjátok győzni! Drága kicsiny gyermekeim! Itt az idő, hogy egyesüljetek imádságban és lelki elkülönülésben, mert a sötétség a bűn és a gonoszság már betakarja a Földet.Tartsátok be az én utasításaimat,és ne engedjétek el az én Rózsafüzéremet, így ti minden megpróbáltatásban győzedelmeskedni fogtok.
 
Az Úr békéje és az én anyai szeretetem legyen mindnyájotokkal.Ámen
Anyád, Mária, a keresztények segítsége.
Ismertesd meg kisgyermekeimmel az üdvösség üzeneteit az egész világ számára.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Megjegyzések

Be kell jelentkezned hozzászólás beküldéséhez.